Logo biuletynu informacji publicznej

Trzeci tor – większe możliwości kolei w Poznaniu

2018-03-09

Możliwość przejazdu większej liczby pociągów oraz nowy przystanek zwiększający dostępność do kolei, to podstawowe efekty planowanej budowy trzeciego toru między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim. W ramach studium wykonalności przeprowadzona będzie analiza wariantów inwestycji.

Trzeci tor między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim to możliwość zwiększenia przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego.

Wiceminister A. Bittel podczas konferencji w Poznaniu

Wiceminister A. Bittel podczas konferencji w Poznaniu

Poznańska inicjatywa wpisuje się w cele Krajowego Programu Kolejowego, który uwzględnia zwiększenie roli kolei w aglomeracjach. Podobne działania realizowane są m.in. w Krakowie i Warszawie. Efektem będzie ułatwienie podroży oraz integracja systemów komunikacji. To kolejny krok do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Obecne działania skierowane są w stronę zwiększenia możliwości i jakości połączeń, zarówno w obrębie aglomeracji poznańskiej, jak i szerzej, całej Wielkopolski. Zmiany, które następują, i będą następować, czyli budowa trzeciego toru między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim, budowa kolejnego peronu i modernizacja dotychczasowych mają istotne znaczenie dla komfortu pasażerów i poszerzenia oferty przewoźników – stwierdził Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

Dodatkowy tor to rozwiązanie, które stworzy możliwość sprostania wymogom większej oferty przewoźników oraz budowie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej. Nowy przystanek, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, zwiększy dostępność kolei w mieście. Ułatwiona będzie obsługa transportem kolejowym mieszkańców miast aglomeracji poznańskiej powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Studium wykonalności trzeciego toru obejmuje m.in. analizę układów torowych, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wyposażenie peronów, sieć trakcyjną. W opracowaniu są zagadnienia dotyczące integracji różnych środków komunikacyjnych, taboru szynowego, budowli i budynków, ochrony środowiska. Studium określi także zakres budowy, m.in. czy należy planować jeden, czy dwa tory.

Studium wykonalności, które zostanie przygotowane w połowie 2019 r., będzie wsparciem przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektu. Obiektywnie i racjonalnie określi m.in. jego mocne i słabe strony oraz zagrożenia. Umożliwi również ubieganie się o finansowanie realizacji projektu. Wartość studium to prawie 1,3 mln zł.

 Więcej informacji na stronie PKP PLK.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook