Logo biuletynu informacji publicznej

Nowe centrum sterowania ruchem w Zamościu usprawni ruch na LHS

2018-03-05

5 marca 2018 r. na stacji Zamość Bortatycze LHS uruchomione zostało nowe centrum sterowania ruchem kolejowym. Nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania (LCS) Zamość Bortatycze zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość na jednej z większych stacji Linii Hutniczej Szerokotorowej. Inwestycja zrealizowana przez PKP LHS pozwala z jednego miejsca sterować ruchem na 47-kilometrowym odcinku linii nr 65. Zainstalowany tam komputerowy system sterowania został opracowany przez polskich inżynierów w Zakładach Automatyki Kombud.

 

– Inwestycja wpisuje się w wizję reindustrializacji Polski oraz rządową strategię modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej. Dzięki niej nie tylko poprawiamy warunki do wymiany handlowej, ale również dajemy impuls rozwoju Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, Małopolski i Śląska, czyli wszystkich regionów, przez które przebiega LHS – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiadający za sprawy kolejnictwa.

– Nowy, komputerowy system sterowania na stacji Zamość Bortatycze to większe bezpieczeństwo ruchu oraz pracy pracowników, krótszy czas obsługi pociągów i większa przepustowość trasy. Ma to istotne znaczenie ze względu na rosnący strumień towarów z Azji. Mam nadzieję, że część tych towarów trafi też na linię szerokotorową, co pomoże w rozwoju PKP LHS – stwierdził Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA.

– Otwarcie nowego centrum sterowania to pierwszy, ważny krok w kierunku automatyzacji całej linii nr 65. W 2017 r. przewieźliśmy ponad 10 milionów ton towarów. Już w styczniu tego roku odnotowaliśmy kolejny rekord przewożąc ponad milion ton. To pokazuje, że się rozwijamy i potrzebujemy zwiększenia przepustowości, którą zapewni nam między innymi zakończona dzisiaj inwestycja. Szacujemy, że dzięki inwestycjom tylko na stacji Zamość Bortatycze codzienny czas odpraw pociągów skróci się o ok. 200 minut, co przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy litrów zaoszczędzonego paliwa rocznie – powiedział Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Centrum Sterowania Ruchem Zamość Bortatycze

Centrum Sterowania Ruchem Zamość Bortatycze

Pracownicy PKP LHS będą kierować całym ruchem z nowego dwupiętrowego budynku nastawni. Sercem centrum sterowania jest serwerownia, w której pracuje zapewniający bezpieczeństwo i wspomagający pracę dyżurnych ruchu system komputerowy, zbudowany m.in. z 48 procesorów. Procesy nastawiania zwrotnic i sygnałów, obrazowanie ruchu pociągów i monitorowanie ich położenia realizowane są przez program składający się z trzech modułów, z których każdy zawiera po kilkaset tysięcy linii kodu. Ciągłość pracy urządzeń zapewniają dwie linie energetyczne, a także system UPS i w razie awarii – agregat spalinowy. Łączna długość okablowania wykorzystanego podczas modernizacji to ponad 43 km.

Wartość kontraktu wyniosła ok. 24 mln zł. Wykonawcą prac w zakresie sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, energetyki i robót torowo-budowlanych było konsorcjum, którego liderem były Zakłady Automatyki Kombud.

Modernizacja stacji Zamość Bortatycze LHS stanowi element szerszego programu modernizacyjnego o wartości 300 mln zł, z czego 121 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Łącznie do 2025 r. PKP LHS na inwestycje planuje przeznaczyć ponad 800 mln złotych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook