Logo biuletynu informacji publicznej

Umowy na koncepcje programowe dla 33 km S19

2018-03-01

1 marca 2018 r. podkarpacki oddział GDDKiA zawarł umowy na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 33,1 km. Wykonawca, firma IVIA SA, opracuje dokumentację dla odcinka węzeł Domaradz – węzeł Miejsce Piastowe (dł. 22,7 km) w ciągu 22 miesięcy za kwotę 9,3 mln zł, natomiast dla odcinka węzeł Miejsce Piastowe – węzeł Dukla (dł. 10,4 km) w ciągu 19 miesięcy za kwotę 4,5 mln zł.

- Dla Ministerstwa Infrastruktury budowa szlaku komunikacyjnego Via Carpatia jest priorytetem. Bardzo nas cieszy, że prace przygotowawcze postępują – powiedział obecny przy podpisaniu umowy szef gabinetu politycznego w MI Łukasz Smółka.

Podpisanie umów na koncepcje programowe dla S19 Domaradz - Dukla

Podpisanie umów na koncepcje programowe dla S19 Domaradz - Dukla

W ramach podpisanych umów wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli na podjęcie decyzji ws. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe KP pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Odcinki drogi ekspresowej S19 Domaradz - Miejsce Piastowe – Dukla, stanowiące część szlaku Via Carpatia, przewidziane są do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o długości ok. 18,3 km.

Inwestycje na sieci dróg krajowych w woj. podkarpackim

Inwestycje na sieci dróg krajowych w woj. podkarpackim

S19 na Podkarpaciu w realizacji

  • 30,1 km - w użytkowaniu,
  • 66,85 km – koncepcja programowa w opracowaniu,
  • 54,2 km - w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (6 odcinków, z czego dla 3 wybrano już najkorzystniejszą ofertę),
  • 18,3 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook