Logo biuletynu informacji publicznej

Kontynuacja dobrej polsko-litewskiej współpracy w zakresie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)

2018-02-27

W dniach 26-27 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się czwarte posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (ang. Baltic Functional Airspace Block), którego członkami są Polska i Litwa.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild oraz Wiceminister Transportu i Komunikacji Litwy Ricardas Degutis

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild oraz Wiceminister Transportu i Komunikacji Litwy Ricardas Degutis

Było to kolejne spotkanie Rady odpowiedzialnej za określanie strategicznych kierunków współpracy polsko-litewskiej w zakresie żeglugi powietrznej, któremu przewodniczył Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Strona litewska była reprezentowana przez Ricardasa Degutisa, wiceministra Transportu i Komunikacji Litwy.

Podczas obrad przedstawiono wyniki dotychczasowej współpracy oraz zdecydowano również o kierunkach działalności FAB w kolejnych latach.

Podstawą działalności FAB-u na najbliższe lata jest Strategia Rozwoju Bałtyckiego FAB z horyzontem czasowym do 2025 roku. Na jej podstawie został opracowany i zatwierdzony przez Radę FAB, Plan Działania, który określa szczegółowe projekty do zrealizowania w ramach inicjatywy.

                                 * * *

Współpraca polsko-litewska była tematem obrad

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild oraz Wiceminister Transportu i Komunikacji Litwy Ricardas Degutis

Baltic FAB jest jednym z dziewięciu europejskich Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej, ustanowionych w odpowiedzi na przyjęty przez Komisję Europejską pakiet przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES).

Baltic FAB utworzony został na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej 17 lipca 2012 roku w Wilnie. Bałtycki FAB obejmuje obszar Regionu Informacji Powietrznej FIR (Flight Information Region) Warszawa oraz FIR Wilno, a jego głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej pojemności, efektywności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz skrócenie długości tras lotniczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Uczestnicy posiedzenia Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

Uczestnicy posiedzenia Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook