Logo biuletynu informacji publicznej

Znamy oferty na prace przygotowawcze do budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko

2018-02-20

PKP Polskie Linie Kolejowe SA otworzyły oferty w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy prac przygotowawczych do budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. Realizacja prac przygotowawczych planowana jest w latach 2018 – 2021.

Oferty złożyły dwa konsorcja: Egis Rail SA (lider) - 221,4 mln zł oraz AECOM Polska Sp z o.o. (lider) - 208,5 mln zł.

Linia kolejowa Podłęże - Piekiełko

Linia kolejowa Podłęże - Piekiełko

Prace przygotowawcze to I etap realizacji inwestycji, który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy linii kolejowych na trasie Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna, wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Wykonawca dokumentacji projektowej dostarczy PKP PLK opracowania niezbędne do wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe, wymagane do ogłoszenia postępowań na roboty budowlane.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną, na której pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h. Wartość przedsięwzięcia jest szacowana na ponad 7 mld złotych.

Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do lepszej komunikacji. Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane w czasie krótszym niż 2 godz., a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz poniżej 1 godziny.

Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej). Budowa nowej linii kolejowej stanowi istotny element projektowanego „bursztynowego” transeuropejskiego korytarza transportowego.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook