Logo biuletynu informacji publicznej

Wiceminister Justyna Skrzydło na konferencji V4+ RAIL CEO SUMMIT w Budapeszcie

2018-01-31

Wzmocnienie współpracy w sektorze kolejowym, wymiana doświadczeń między zarządcami infrastruktury kolejowej, przewoźnikami towarowymi i członkami rządów państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej to główne cele konferencji „V4+ RAIL CEO SUMMIT”, która odbyła się 31 stycznia 2018 r.  w Budapeszcie. W konferencji wzięła udział wiceminister Justyna Skrzydło. 

Wiceminister Skrzydło zaprezentowała  plany działań polskiego rządu ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności sektora kolejowych przewozów towarowych po 2020 r.

Wiceminister Justyna Skrzydło podczas konferencji

Wiceminister Justyna Skrzydło podczas konferencji

- W interesie państw Europy Centralnej, a także innych państw członkowskich UE, leży utrzymanie wysokiego tempa inwestycji w nowoczesną infrastrukturę transportową – nie tylko z uwagi na konieczność niwelowania nierówności rozwojowych, lecz także z uwagi na oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę UE i w efekcie wzmacnianie jej konkurencyjności. Siła kolejowego transportu towarowego leży w sprawnym, nowoczesnym i zintegrowanym systemie transportowym, opartym na rozbudowanej i przepustowej bazie logistycznej. Struktura i zdolności operacyjne systemu muszą odpowiadać mobilności społeczeństw i oczekiwaniom wysokojakościowych usług przewozowych, usług na miarę XXI wieku  – powiedziała wiceminister J. Skrzydło.

Jako przykłady inicjatyw stymulujących rozwój kolejowych przewozów towarowych wiceminister zaprezentowała, m.in.: Krajowy Program Kolejowy z perspektywą do 2023 r., program utrzymaniowy, Kolejowe Korytarze Towarowe, rozszerzenie zakresu elektronicznego systemu poboru opłat na drogach krajowych, bezpieczeństwo transportu kolejowego.

Infrastruktura i transport to kluczowe obszary współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Państwa Grupy V4 leżą na przecięciu kluczowych europejskich korytarzy transportowych na osi północ-południe, czego najlepszymi przykładami są korytarz Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk, Bursztynowy Kolejowy Korytarz Towarowy (RFC11) czy drogowy korytarz Via Carpatia. Inwestycje infrastrukturalne podejmowane na głównych szlakach transportowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarówno transportu międzynarodowego, jak i ruchu transgranicznego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook