Logo biuletynu informacji publicznej

Powstanie ekspresowe połączenie Ostrów Mazowiecka - Łomża

2018-01-30

30 stycznia 2018 r. podlaski oddział GDDKiA podpisał umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Śniadowo, który powstanie w ramach międzynarodowej trasy Via Baltica, łączącej Polskę z krajami bałtyckimi.

- Umowa na budowę tego odcinka S61 to wyraz determinacji obecnego rządu dla budowy najważniejszego korytarza drogowego północo-wschodniej Europy. Via Baltica na terytorium Polski powstaje w ciągu drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej aż po granicę z Litwą. Droga ekspresowa S61 to także inwestycja, która pobudzi gospodarkę województwa podlaskiego i mazowieckiego. Wpisuje się ona w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek zrealizuje konsorcjum firm RUBAU Polska i Construcciones Rubau SA Hiszpania za 479,1 mln zł. W ramach zadania powstanie 19,5 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze do węzła Śniadowo. Inwestycja obejmuje budowę węzłów Podborze i Komorowo. Węzeł Podborze w rejonie Ostrowi Mazowieckiej połączy S61 z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok. Będzie to jedno z największych i najważniejszych skrzyżowań bezkolizyjnych na całej trasie Via Baltica. Przebudowany zostanie także 3-kilometrowy odcinek istniejącej drogi ekspresowej S8 oraz około 40 kilometrów dróg niższych kategorii.

Nowa droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego. W ramach inwestycji przewidziano pozostawienie rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej stronie jezdni.

Na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” przewidziano 31 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych 15 grudnia – 15 marca). Wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w ciągu kolejnych 16 miesięcy wybudować drogę oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Via Baltica w budowie

W październiku 2017 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn o długości 34,4 km, których oddanie do ruchu jest planowane w III kwartale 2020 r. 21 grudnia 2017 r. zawarta została umowa na część obwodnicy Łomży (Łomża Południe - Łomża Zachód, planowany termin ukończenia to III kwartał 2020 r.). Podpisanie umów na pozostałe odcinki S61 od Śniadowa do węzła Łomża Południe oraz Łomża Zachód – Kolno jest planowane w I kwartale 2018 r. Ponadto w ramach budowy Via Baltica powstaje obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany na I kw. 2020 r.; obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r. oraz odcinek obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

Przebieg drogi ekspresowej S61

Via Baltica na terytorium Polski (S8 i S61)

Na realizację S61 od Szczuczyna do granicy państwa Polska otrzymała dofinansowanie z unijnego funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF). Komisja Europejska przyznała na dofinansowanie tej ważnej trasy ok. 414 mln euro.

Via Baltica  jako element międzynarodowego szlaku

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook