Logo biuletynu informacji publicznej

Podróże koleją z Bydgoszczy do Szczecina bezpieczniejsze

2018-01-29

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 29 stycznia 2018 r. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Podpisanie tej umowy to kolejny krok na drodze do tego ambitnego celu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

mapa modernizowanych linii

Realizacja projektu zapewni lepszą komunikację pasażerską, większe bezpieczeństwo oraz sprawniejszy i szybszy przewóz towarów na liniach kolejowych między Bydgoszczą a Kostrzynem.

Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie, m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina.

Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

Poprawi się również bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego poprzez modernizację przejazdów kolejowo–drogowych. Usprawnione będą powiązania komunikacyjne, dzięki możliwości skomunikowania z głównymi krajowymi liniami kolejowymi. Realizacja projektu zapewni interoperacyjność kolei i umożliwi niedyskryminujący dostęp do polskiej infrastruktury kolejowej operatorów z innych krajów.

Prace wykona biuro projektów TPF sp. z o.o. Rekomendowane będą warianty do dalszych szczegółowych analiz. Wybór optymalnego wariantu planowany jest  w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium to II kwartał 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie PKP PLK SA.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook