Logo biuletynu informacji publicznej

Wizyta parlamentarzystów Republiki Słowackiej w MI

2018-01-24

24 stycznia 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z grupą deputowanych Rady Narodowej Republiki Słowackiej, członków parlamentarnej Grupy Przyjaźni Polsko-Słowackiej. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie infrastruktury transportowej.

- Cieszę się, że słowaccy parlamentarzyści są naszymi gośćmi. Z południowymi sąsiadami łączą nas wyjątkowe relacje. W ramach naszej współpracy szczególną wagę przykładamy do międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia, który stanowi „drogę życia” dla wschodnich regionów Unii Europejskiej. Ponadto dzięki konsekwentnie budowanej i modernizowanej infrastrukturze transportu lądowego, Słowacja pozyska nowe możliwości sprawnego dostarczania i odbierania towarów z polskich portów morskich – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Wizyta słowackich parlamenarzystów w Ministerstwie Infrastruktury

Wizyta słowackich parlamentarzystów w Ministerstwie Infrastruktury

Obecna na spotkaniu wiceminister Justyna Skrzydło stwierdziła, że obecna polsko-słowacka współpraca gospodarcza w zakresie infrastruktury i transportu może być uznana za modelową. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ministrowie ds. transportu Polski i Słowacji: Andrzej Adamczyk i Arpád Ersek spotykali się dwukrotnie, nadając podejmowanymi ustaleniami mocny polityczny impuls do realizacji kolejnych inwestycji i projektów transportowych.

Aktualnie najistotniejszymi zadaniami  w zakresie rozbudowy osi transportowej północ – południe są: dalsza realizacja szlaku drogowego „Via Carpatia” i korytarza transportowego „Bałtyk – Adriatyk” oraz poprawa stanu infrastruktury kolejowej, w tym budowa nowej linii na odcinku Podłęże – Tymbark – Szczyrzyc, która znacząco podniesie konkurencyjność oferty przewozów kolejowych w ruchu międzynarodowym.

Parlamentarzyści zadeklarowali wsparcie dla działań podejmowanych przez polskie i słowackie ministerstwa właściwe ds. transportu. Wspólne projekty przyczyniają się do rozwoju infrastruktury połączeń lokalnych, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego polskich i słowackich regionów przygranicznych. 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook