Logo biuletynu informacji publicznej

System ERTMS na linii Kraków - Rzeszów

2018-01-25

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 25 stycznia 2018 r. w Krakowie umowy na „Zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 Podłęże – Rzeszów oraz nadzór inżynierski” o wartości blisko 90 mln zł. W uroczystości podpisania umów i konferencji prasowej uczestniczyli dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, wicewojewoda małopolski Józef Gawron i dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji  PKP PLK Tomasz Szydło.

- Ministerstwo Infrastruktury dokłada wszelkich starań, aby kolej była jeszcze bardziej bezpieczna, komfortowa, punktualna i innowacyjna. Wprowadzanie nowoczesnego systemu zarządzania ruchem kolejowym włącza polską sieć kolejową w europejski system kolejowy i umożliwia sprawne podróżowanie oraz przewóz towarów na międzynarodowych szlakach – powiedział szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka.

Dyrektor Łukasz Smółka podczas konferencji prasowej   Dyr. Łukasz Smółka podczas konferencji prasowej

Dyrektor Łukasz Smółka podczas konferencji prasowej

System zarządzania ruchem kolejowym wpłynie także na punktualność pociągów, a jego wprowadzenie umożliwi swobodne przekraczanie granic na europejskich liniach kolejowych, bez konieczności wymiany lokomotyw.

ERTMS European Rail Traffic Management System) - europejski system zarządzania ruchem kolejowym poziomu 2 opiera się na łączności bezprzewodowej GSM-R oraz na nowoczesnych technologiach IT. Składa się z dwóch elementów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (European Train Control System, ETCS) i systemu łączności GSM-R (GSM-Railways). Jego działanie polega na wykorzystaniu urządzeń przytorowych systemu ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) i systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R. Odpowiedniego przystosowania wymagają także urządzenia pokładowe w lokomotywach.

wnętrze kabiny maszynisty

Wnętrze kabiny maszynisty

 Projekt przewiduje wyposażenie 135 km linii Podłęże – Rzeszów w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Obejmie 16 stacji kolejowych, które będą zarządzane z dwóch lokalnych centrów sterowania w Tarnowie i Rzeszowie. Dzięki systemowi ETCS, lokalizacja i prędkość pociągów będą na bieżąco weryfikowane m.in. przez umieszczone na torach czujniki, tzw. eurobalisy, które przesyłają sygnały o wszelkich zmianach na trasie do wyposażonej w komputer lokomotywy. Informacje, wraz z danymi o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów, trafią na pulpit maszynisty. Dzięki temu kierujący pociągami uzyskają wszystkie dane niezbędne  do bezpiecznego prowadzenia składu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania bieżących danych. Analizuje on także decyzje maszynisty i w przypadku zignorowania ostrzeżeń, automatyczne dostosuje prędkość pociągu do panujących warunków.

Uzupełnieniem sytemu ETCS jest system komunikacji bezprzewodowej GSM-R. Zapewnia on wymianę informacji pomiędzy urządzeniami pokładowymi a centrum sterowania radiowego (RBC). Umożliwia także łączność głosową oraz jednoczesny odbiór i nadawanie komunikatów między osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu  - dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami i obsługą techniczną.

Na prace przewidziano 39  miesięcy.

Uczestnicy podpisania umów

Uczestnicy podpisania umów

Więcej informacji na stronie PKP PLK

 

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook