Logo biuletynu informacji publicznej

O bezpiecznym użytkowaniu dronów w sąsiedztwie lotnisk

2018-01-09

Polski rząd dąży do wdrożenia szczegółowych standardów i procedur na lotniskach w celu minimalizacji zagrożeń wynikających z bezprawnego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk użytku publicznego. Dynamicznie rozwijający się rynek bezzałogowych statków powietrznych oraz rosnąca rzesza ich użytkowników zwiększa ryzyko wystąpienia katastrofalnych w skutkach zdarzeń spowodowanych nieodpowiedzialnym użytkowaniem dronów w rejonach kontrolowanych.

9 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu kwestii bezpieczeństwa i procedur na lotniskach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej oraz eksperci z regionalnych portów lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także reprezentanci Instytutu Łączności, Państwowego Instytutu Badawczego - NASK oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Celem spotkania była dyskusja na temat sposobów minimalizacji wspomnianych zagrożeń oraz możliwości zastosowania konkretnych działań ograniczających ryzyko wystąpienia groźnych w skutkach zdarzeń i incydentów z udziałem dronów. Istotnym wynikiem spotkania było podjęcie decyzji o opracowaniu i wdrożeniu na wszystkich lotniskach certyfikowanych w Polsce jednolitych, ustandaryzowanych i szczegółowych procedur działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotnisk i operacji lotniczych spowodowanych bezprawnym ruchem dronów w przestrzeni powietrznej. Procedury te zostaną przygotowane przez porty lotnicze we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i umieszczone w Instrukcjach Operacyjnych Lotnisk do dnia 31 maja 2018 r. Ponadto, porty lotnicze w celu propagowania odpowiedzialnego użytkowania dronów, zostały zobowiązane do podjęcia działań informujących o zasadach i warunkach latania dronami w rejonach i strefach kontrolowanych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykorzystując obsługiwane przez siebie kanały komunikacji (strony www, portale społecznościowe, itp.)

Uczestnicy spotkania wyrazili również potrzebę podjęcia wspólnych prac nad opracowaniem i wdrożeniem jednolitego systemu uwzględniającego rozwiązania technologiczne pozwalające m.in. na efektywniejsze monitorowanie, wykrywanie oraz w razie potrzeby neutralizowanie dronów w rejonie lotnisk. System ten powstałby przy ścisłej współpracy z kluczowymi interesariuszami i mógłby być zastosowany także do ochrony innych obiektów infrastruktury krytycznej w kraju.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości