Logo biuletynu informacji publicznej

Obwodnica Ostródy i dwie jezdnie z Olsztyna do Olsztynka dostępne dla kierowców!

2017-12-22

Już w Wigilię Bożego Narodzenia kierowcy pojadą nowymi odcinkami dróg w woj. warmińsko-mazurskim. W okolicach Ostródy udostępniony został odcinek drogi ekspresowej S7, który ominie Ostródę od wschodu, natomiast droga krajowa nr 16 ominie miasto od południa (jedna nitka). Kierowcy podróżujący z Olsztynka do Olsztyna pojadą już nową, 2-jezdniową drogą ekspresową S51 aż do powstającej obecnie obwodnicy stolicy województwa.

Obwodnica Ostródy (S7 i DK16)

Od 22 grudnia 2017 r. kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Ostródy w ciągu S7. Jedynie w miejscu budowy mostu łukowego nad kanałem Pauzeńskim trwają jeszcze ostatnie prace (układana jest warstwa izolacji), w związku z tym występuje tu tymczasowy objazd.

Generalny wykonawca przejął obowiązki podwykonawcy, który budował most i ogłosił upadłość, i kontynuuje budowę. W rezultacie przez kilka najbliższych tygodni będzie obowiązywała dotychczasowa organizacja ruchu - objazd drogami lokalnymi o długości ok. 1 km.

Obwodnica Ostródy w ciągu S7

Obwodnica Ostródy w ciągu S7

Dostępna dla ruchu jest też jedna jezdnia obwodnicy Ostródy w ciągu DK16. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi niedokończone zostały prace na jednej nitce mostu w ciągu tej trasy, zakończenie prac na tym odcinku planowane jest wiosną przyszłego roku.

 

Obwodnica Ostródy w ciągu DK16

Obwodnica Ostródy w ciągu DK16

Obwodnica Ostródy jest częścią inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków dróg o łącznej długości 18,4 km, z czego 9,7 km w ciągu S7 i 8,7 km  w ciągu DK 16.  W ramach zadania wybudowano 9 wiaduktów drogowych,  5 mostów, 1 przejście dla pieszych pod drogą S7, przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierząt. W ciągu DK 16 powstaje czteroprzęsłowy most typu extradosed o długości 677 m, położony nad rynną polodowcową jeziora Morliny. Obiekt będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Drugim co do wielkości mostem (561 m długości) realizowanym w ramach tej inwestycji jest most nad Drwęcą i jej doliną, ul. Mazurską oraz linią kolejową.  W ramach budowy obwodnicy Ostródy powstaje także most łukowy nad Kanałem Pauzeńskim w ciągu S7 o długości 343 m oraz nad terenem bagiennym wzdłuż Jeziora Pauzeńskiego o długości 340 m.

Bez skrzyżowań między Olsztynem a Olsztynkiem

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia kierowcy skorzystają z docelowego przekroju drogi ekspresowej S51 Olsztyn – Olsztynek. Do czasu zakończenia wszystkich prac poza głównym ciągiem drogi maksymalna dopuszczalna prędkość będzie taka jak dla dwujezdniowej drogi klasy GP, czyli 100 km/h. Dostęp do drogi będzie możliwy tylko poprzez węzły. Dokończenia będzie jeszcze wymagał kilkusetmetrowy odcinek tej drogi na połączeniu z budowanym obecnie w ramach południowej obwodnicy Olsztyna węzłem Olsztyn Południe. Koniec odcinka znajduje się w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51.

Droga ekspresowa S51

Droga ekspresowa S51 Olsztynek - Olsztyn

Inwestycja polegała na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstały dwa węzły drogowe – Stawiguda i Gryźliny. Dzięki S51 Olsztyn uzyska bezpośrednie połączenie z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

S51 Olsztynek - Olsztyn

S51 Olsztynek - Olsztyn

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości