Logo biuletynu informacji publicznej

Powstanie obwodnica Łomży w ciągu S61!

2017-12-21

21 grudnia 2017 r. podlaski oddział GDDKiA podpisał umowę na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S61 Łomża Południe - Łomża Zachód. To część obwodnicy Łomży na międzynarodowej trasie Via Baltica, łączącej Polskę z krajami bałtyckimi.

- Umowa na budowę 7-kilometrowego fragmentu obwodnicy Łomży, to nie tylko gwarancja powstania całej, 20-kilometrowej obwodnicy tego miasta, ale też kolejny etap faktycznej realizacji drogi ekspresowej S61, czyli Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej aż po granicę z Litwą – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Odcinek zrealizuje firma Mota Engil Central Europe SA za 218,1 mln zł. W ramach zadania powstanie 7,2 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61, węzeł Łomża Południe  oraz 9-kilometrowy odcinek (w nowym przebiegu) drogi krajowej nr 63 w kierunku  Zambrowa.

Na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” przewidziano 31 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych 15 grudnia – 15 marca). Wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w ciągu kolejnych 16 miesięcy zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

31 października 2017 r.  zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn o długości 34,4 km. Podpisanie umów na pozostałe odcinki S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do Łomży (Podborze – Śniadowo, Śniadowo – Łomża Południe, Łomża Zachód – Kolno) jest planowane w I kwartale 2018 r. Ponadto w ramach budowy Via Baltica powstaje obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany na I kw. 2020 r.; obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r. oraz odcinek obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

Mapa obwodnicy Łomży
Mapa obwodnicy Łomży

Dane techniczne

W ramach budowy S61 od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła) powstanie: 

- węzeł „Łomża Południe”, dzięki któremu S61 połączy się z nowym fragmentem DK 63 (zapewni relacje Łomża - Ostrów Mazowiecka, Łomża – Zambrów),

- dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 7,2 km (szerokość pasa 3,5 m, 2,5-metrowe pasy awaryjne, jezdnie oddzielone 5 m pasem zieleni) o nawierzchni z betonu cementowego,

- obiekty inżynierskie: 1 most,  14 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt,

- infrastruktura ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie całej drogi ekspresowej,

- kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, system zarządzania ruchem.

Nowy odcinek drogi krajowej nr 63 (od węzła „Łomża Południe” do istniejącej dk 63 w rejonie miejscowości Podgórze) zostanie wybudowany jako droga Główna ruchu Przyspieszonego (GP) o długości 8,9 km. Odcinek o nawierzchni bitumicznej zostanie dostosowany do obciążenia nawierzchni 115 kN/oś. W ramach zadania powstanie wiadukt nad linią kolejową nr 49 Śniadowo – Łomża.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości