Logo biuletynu informacji publicznej

O projektach legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z samorządem zawodowym

2017-12-12

- Abyśmy sprawnie realizowali inwestycje system inwestowania, procedur budowlanych musi być jasny i czytelny. Patrząc jednak na inwestycje nie możemy zapominać, że dziś budowa musi opierać się o system dobrej urbanistyki, czyli tzw. ład przestrzenny – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas spotkania z przedstawicielami izb architektów i inżynierów budownictwa.

Wystąpienie wiceministra Żuchowskiego

Wystąpienie wiceministra Żuchowskiego

12 grudnia 2017 r. wiceminister Tomasz Żuchowski spotkał się z przedstawicielami Krajowej Izby Architektów RP, Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz izb okręgowych inżynierów i architektów, aby omówić aktualne prace legislacyjne MIB w obszarze budownictwa.

- Usuwamy zbędne bariery inwestycyjne, tzw. papirologię, na rzecz dobrej architektury i urbanistyki. Powstające nowe inwestycje, inwestycje Mieszkania Plus będą realizowane w oparciu o poszanowanie ładu przestrzennego, a wszechobecne reklamy w niedługim czasie przestaną zaśmiecać naszą przestrzeń - mówił T. Żuchowski.

Podczas spotkania rozmawiano o uwagach zgłoszonych podczas konsultacji publicznych projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Przy tej okazji odbyła się dyskusja nad potrzebą uregulowania w ustawie zakresów uprawnień budowlanych w zawodach architekta oraz inżyniera budownictwa.

- Tylko dobra rozmowa i rzetelną współpraca ze środowiskiem inżynierskim, jest w stanie dać efekt synergii. Moim marzeniem jest, aby w niedalekiej przyszłości, za kilka lat, kiedy w pełni do tego dojrzejemy, powstał jeden wspólny samorząd zrzeszający wszystkie zawody zaufania publicznego, czyli architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów - powiedział T. Żuchowski.

Wiceminister zwrócił uwagę na dialog z samorządem, który umożliwia wprowadzanie zmian.

- Ostatnie lata pokazały wiele budów bez poszanowania ładu przestrzennego. Musimy to zmienić. Ustawa inwestycyjna, zwana małym kodeksem musi uformować odpowiedni system. Nie stać nas dziś na budowanie byle czego byle gdzie. Liczę, że środowisko architektów, inżynierów budownictwa wspomoże nas w tych działaniach - mówił T. Żuchowski.

Dyskutowano także o wchodzącej w życie od nowego roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja umożliwia wprowadzenie nowoczesnych technologii, jak również przyspiesza i ułatwia proces realizacji inwestycji.

Kolejnym tematem były proponowane rozwiązania w zakresie zmian w strukturze projektu budowlanego, które wynikają z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego („ustawy inwestycyjnej”).

Spotkanie wiceministra Żuchowskiego z przedstawicielami samorządów zawodowych

Spotkanie wiceministra Żuchowskiego z przedstawicielami samorządów zawodowych w MIB

Spotkanie stanowi kolejne z serii spotkań, jakie odbywają się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które są okazją do przedyskutowania proponowanych rozwiązań legislacyjnych z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości