Logo biuletynu informacji publicznej

Wiceminister Justyna Skrzydło o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego z wojewódzkimi radami brd

2017-12-01

- Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zapobiec wielu niepotrzebnym ofiarom na polskich drogach. Kluczowe jest stworzenie sprawnego systemu informacji o realizowanych działaniach i ich koordynacji, tak by przynosiły jak najbardziej wymierne efekty – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Justyna Skrzydło podczas obrad KRBDR – WRBDR, które obywają się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Przemówienie wiceminister Justyny Skrzydło

Przemówienie wiceminister Justyny Skrzydło

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020 przewiduje m.in. zredukowanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o co najmniej 50 proc. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to proces długofalowy – podkreśliła wiceminister Skrzydło.

- Aby osiągnąć założone cele, konieczna jest ściślejsza współpraca wszystkich instytucji podejmujących działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zależy nam, aby nasza współpraca przebiegała efektywnie i by nasze działania się uzupełniały. Przyjęcie sprawozdania „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r." przez Sejm i Senat odczytuję jako wsparcie i zrozumienie, jak ważnym tematem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – dodała wiceminister.

W swoim wystąpieniu wiceminister Skrzydło podkreśliła, że konieczna jest dalsza intensyfikacja działań w obszarach infrastruktury, nadzoru i edukacji, które proces poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zdynamizować.

- Temat bezpieczeństwa ruchu drogowego został poruszony w rozmowach z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc. Będziemy ściśle współpracować w tym zakresie również z Komisją Europejską – powiedziała J. Skrzydło.

Ściślejsza współpraca Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest realizacją rekomendacji z 2016 roku wynikających ze sprawozdania „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania podejmowane w tym zakresie w 2016 r.”. W czasie trwania dwudniowej konferencji zaplanowano m.in. omówienie działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych i samorządowych oraz organizację akcji edukacyjnych i informacyjnych związanych z BRD.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook