Logo biuletynu informacji publicznej

Polsko – ukraińskie rozmowy w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych

2017-11-10

W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ambasady RP w Kijowie.

Polsko – ukraińskie rozmowy w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych

Polsko – ukraińskie rozmowy w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych

W wyniku rozmów uzgodniono wstępny kontyngent zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy na 2018 rok. Kontyngent został określony na poziomie po 200 tys. zezwoleń dla każdej ze stron, który gwarantuje polskim przedsiębiorcom swobodę wykonywania przewozów do/z Ukrainy.

W ramach kontyngentu na 2018 rok ograniczono liczbę zezwoleń dla pojazdów najniższych kategorii ekologicznych (Euro 1 i Euro 2), na rzecz zwiększenia udziału w przewozach pojazdów bardziej przyjaznych środowisku (Euro 5 i Euro 6). Z kontyngentu wydzielono również nowy rodzaj zezwoleń, służących do wykonywania przewozów ładunków za pośrednictwem polskich i ukraińskich portów morskich. W ocenie MIB przyczyni się to do aktywizacji pracy przeładunkowej portów i zwiększenia ich udziału w obsłudze wymiany handlowej z zagranicą.

Uzgodniono ponadto, że Polska i Ukraina będą się wspierały w rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają przewoźnicy przy wykonywaniu operacji transportowych, w tym w zakresie przekraczania granicy przez autobusy wykonujące międzynarodowe przewozy drogowe osób.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook