Logo biuletynu informacji publicznej

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r.

2017-11-09

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej można składać do 10 lutego 2018 r.

Szczegóły na stronie MIB.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

W  2017 roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł dofinansowanie uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

  • 14 województw, na kwotę 30,6 mln zł,
  • 111 powiatów, na kwotę 146,2 mln zł,
  • 43 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 136,1 mln zł,
  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, kwotę 23 mln zł.

Wykaz zadań dofinansowanych w 2017 r. jest dostępny na stronie MIB.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook