Logo biuletynu informacji publicznej

Kolejne obwodnice bliżej realizacji

2017-11-08

Minister Infrastruktury i Budownictwa podjął decyzję o zapewnieniu finansowania dla obwodnic: Niemodlina, Warzymic i Przecławia oraz Myśliborza.

Powstaną obwodnice Niemodlina, Warzymic i Przecławia oraz Myśliborza

Powstaną obwodnice Niemodlina, Warzymic i Przecławia oraz Myśliborza

Budowa obwodnicy Niemodlina

8 listopada 2017 r. GDDKiA w Opolu ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. Inwestycja o długości 11,5 km planowana jest do realizacji w latach 2018-2021 w systemie Projektuj i buduj.

W ramach zadania powstaną węzły Niemodlin i Sosnówka, 9 obiektów inżynierskich, w tym estakada nad rz. Ścinawa Niemodlińska oraz stawami, most nad kanałem Wydrowickim, 7 wiaduktów, przejścia dla zwierząt i przepusty. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś.

Ogłoszenie przetargu poprzedziło zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Aneksu do Programu inwestycji dla obwodnicy.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych z centrum Niemodlina oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych zapewni komfort mieszkańcom, usprawni ruch tranzytowy i w znaczny sposób skróci czas podróży na trasie Opole – Kłodzko.

Realizacja robót przewidziana jest w latach 2019 – 2021 r.

Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Niemodlina

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził Aneks do Programu inwestycji obejmującej budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 w województwie zachodniopomorskim.

W ramach inwestycji powstanie 6,5 km dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś. Wybudowane zostaną węzły drogowe, obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy, wyremontowana zostanie również istniejąca jezdnia. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Warzymic i Przecławia, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe.

Realizacja robót przewidziana jest w latach 2019 – 2021 r.

Budowa obwodnicy Myśliborza

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził Program inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi krajowej nr 26 w województwie zachodniopomorskim, stanowiącego obwodnicę Myśliborza.

Zakres prac obejmuje budowę 3,4 km drogi klasy GP o 2 pasach ruchu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania powstanie rondo oraz drogi dojazdowe, chodnik, ścieżka rowerowa, ekrany akustyczne oraz oświetlenie uliczne. Inwestycja będzie obejmować także przebudowę mostu na rzece Myśla, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie natężenia ruchu w Myśliborzu. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z wąskich uliczek miasta. Przetarg na budowę planowany jest w przyszłym roku.

Realizacja robót przewidziana jest w latach 2019 – 2021 r.

Obwodnica Myśliborza

Obwodnica Myśliborza

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook