Logo biuletynu informacji publicznej

Bezpieczeństwo pasażerów kolei linowych w sytuacjach awaryjnych

2017-10-12

Transportowy Dozór Techniczny, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisały porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa pasażerów kolei linowych.

- Bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze. Cieszę się, że współpracę nawiązują profesjonalne służby, których podstawowym zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa ludzi, zarówno na górskich szlakach, jak i poprzez kontrolę urządzeń technicznych – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Próbna ewakuacja pasażerów kolei linowych

Próbna ewakuacja pasażerów kolei linowych

– Dążymy do zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa osób, które korzystają z kolei linowych, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnego ich zatrzymania i konieczności ewakuacji. Właściciele kolei linowych, posiadając stosowne instrukcje, nie aktualizują ich oraz nie przeprowadzają cyklicznych szkoleń i ćwiczeń praktycznych – tłumaczy Jan Urbanowicz, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Transportowy Dozór Techniczny, na mocy zawartego porozumienia, będzie wydawał właścicielom kolei linowych zalecenia dotyczące okresowej weryfikacji instrukcji ewakuacji przez jednostki ratownictwa górskiego, tj. GOPR lub TOPR, oraz informował je o przeprowadzeniu próbnych ewakuacji kolei, jeżeli jednostki te są ujęte w instrukcjach ewakuacji. Będzie także przekazywał do wiadomości Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kopie instrukcji ewakuacji kolei linowych.

Próbna ewakuacja pasażerów kolei linowych

Próbna ewakuacja pasażerów kolei linowych

Porozumienie zostało podpisane 12 października 2017 r. w Zakopanem. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli w imieniu GOPR: naczelnik GOPR Jacek Dębicki i wiceprezes GOPR Tadeusz Widomski, w imieniu TOPR: naczelnik TOPR Jan Krzysztof i wiceprezes TOPR Czesław Ślimak, zaś w imieniu TDT - dyrektor TDT Jan Urbanowicz. Podczas podpisania porozumienia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentował szef Gabinetu Politycznego Łukasz Smółka.

Sygnatariusze porozumienia TDT- GOPR-TOPR

Sygnatariusze porozumienia TDT - GOPR - TOPR

***

Transportowy Dozór Techniczny to państwowa osoba prawna podległa Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, powołana ustawą o dozorze technicznym. Misją TDT jest dbałość o skuteczność działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Transportowy Dozór Techniczny m.in. przeprowadza badania techniczne i wydaje decyzje zezwalające na lub wstrzymujące eksploatację urządzeń transportu linowego, takich jak: koleje linowe, wyciągi narciarskie i zjeżdżalnie grawitacyjne.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook