Logo biuletynu informacji publicznej

Wybudowany zostanie brakujący odcinek S7 w woj. świętokrzyskim

2017-10-10

10 października 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na realizację ostatniego fragmentu trasy S7 między Warszawą a granicą woj. małopolskiego. Nowy odcinek drogi ekspresowej o długości 7,6 km połączy wybudowany w tym roku fragment S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 250 mln zł. Inwestycję zrealizuje firma Budimex SA.

 

Mapa S7 granica woj. świętokrzyskiego - Skarzysko-Kamienna

Mapa S7 granica woj. świętokrzyskiego - Skarzysko-Kamienna

Dzięki inwestycji, której zakończenie planowane jest w połowie 2020 r., droga krajowa nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości ok. 100 km zyska parametry trasy ekspresowej. Nowa trasa będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej drogi.

Droga ekspresowa S7

Droga ekspresowa S7

Na tym odcinku, w oparciu o decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeszcze przed podpisaniem umowy zostały zrealizowane działania zmierzające do ochrony środowiska. Chodzi tu m.in. o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli (przeplatka aurinia) z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Wiązało się to z precyzyjnym i wysoce wyspecjalizowanym działaniem w określonym czasie poprzedzającym realizację inwestycji. Przeniesiono ściśle określone rośliny (czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy motyli. Ponadto przesadzono kilka gatunków rzadkich roślin chronionych. Efekty wykonanych prac są na bieżąco monitorowane, co pozwala stwierdzić, że podjęte działania zakończyły się sukcesem.

Więcej o inwestycji na stronie GDDKiA

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook