Logo biuletynu informacji publicznej

Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oddana do ruchu

2017-10-09

9 października 2017 r. do ruchu została oddana druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S3. Pełną funkcjonalność uzyskały również wszystkie węzły drogowe.

Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oddana do ruchu
Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oddana do ruchu

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2014. Wartość inwestycji to prawie 300 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i płynność ruchu na S3. Uruchomienie drugiej jezdni ujednolici przekrój drogowy dwujezdniowy, funkcjonujący na sąsiednich odcinkach trasy.

Druga jezdnia poprowadzona została równolegle do istniejącej. Wszystkie obiekty, w tym nowy most na Warcie, powstawały bliźniaczo. Powstała również kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej. Zakres zadania obejmował m.in.:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej (druga jezdnia) o długości 11,25 km,
 • budowę i przebudowę łącznic 3 węzłów drogowych,
 • przebudowę połączeń z drogami wojewódzkimi DW132 i DW130,
 • budowę 3 rond i  ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowę 18 dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
 • budowę 11 obiektów inżynierskich (m.in. most nad Wartą o długości 709 m, kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej, 6 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze),
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (przepusty, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przepusty ekologiczne - wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń izolacyjna),
 • budowę sieci teletechnicznej,
 • budowę  i przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  (sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, wodociągi, gazociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oddana do ruchu
Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oddana do ruchu

Więcej o inwestycji na stronie GDDKiA.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook