Logo biuletynu informacji publicznej

Przyspiesza budowa tunelu na Zakopiance

2017-10-09

- Drążenie tunelu na odcinku S7 Skomielna Biała - Naprawa rozpoczęło się od strony północnej. Trochę bardziej zaawansowane prace toczą się w tunelu prawym, którego długość przekroczyła już 260 m, natomiast w tunelu lewym - 235 m. Różnica w długości to zabieg celowy, wynikający z technologii drążenia tuneli, zwłaszcza w tak trudnym terenie. Równocześnie trwają prace przy zbrojeniu i konstrukcji jego ostatecznej obudowy. Dziś rozpoczynamy drążenie tunelu od strony południowej. Dzięki temu nie ma zagrożenia dla terminu realizacji tego odcinka Zakopianki – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

9 października 2017 r. premier Beata Szydło oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wizytowali budowę tunelu na drodze ekspresowej S7, na odcinku od Lubnia do Rabki Zdroju, w związku z rozpoczęciem  drążenia tunelu od strony południowej.

Premier Beata Szydło i minister A. Adamczyk na budowie S7

Premier Beata Szydło i minister Andrzej Adamczyk na budowie tunelu w ciągu S7

- Bardzo się cieszę, że ta ważna inwestycja jest realizowana konsekwentnie i planowo. Wszystko wskazuje na to, że niedługo będziemy mogli się cieszyć dobrym dojazdem do Zakopanego. Inwestycja realizowana jest bez przeszkód - powiedziała premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej w Naprawie.  

S7 Lubień - Rabka Zdrój

Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 r. Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi (w tym 15,8 km ekspresowej) oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy, wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady).  Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

  • S7 Lubień – Naprawa,
  • S7 Naprawa – Skomielna Biała,
  • S7 Skomielna Biała – Chabówka.

Zakończenie prac na odcinku Skomielna Biała - Naprawa jest planowane na koniec 2020 r. Następnie  planowane są odbiory techniczne. Budowa pozostałych odcinków S7 Lubień - Rabka, tj. Lubień - Naprawa oraz Skomielna Biała – Rabka – Chabówka, zakończy się wcześniej, w 2018 i 2019 r.

- Droga ekspresowa S7 jest ważnym elementem szkieletu komunikacyjnego Polski. Łączy ważne ośrodki gospodarcze i turystyczne w naszym kraju. Z tego względu z obecnym programie rządowym budowy dróg krajowych do 2025 r. przeznaczono na jej realizację 20,8 mld zł. W samym tylko województwie małopolskim chcemy wydać na budowę S7 ponad 5,5 mld złotych.  Na cały odcinek Lubień - Rabka przewidziano w rządowym programie budowy dróg blisko 2,4 mld zł – dodał minister Adamczyk.

S7 Lubień - Naprawa

Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r. Na realizację drogi konsorcjum ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Na tym odcinku drogi ekspresowej oprócz dwujezdniowej drogi klasy S o długości 7,6 km powstaną m.in. dwa MOP-y: „Lubień” i „Krzeczów” i 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty ) i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

S7 Naprawa – Skomielna Biała

Umowa na realizację tego odcinka została podpisana 29 czerwca 2016 r, a włoska firma Astaldi ma go wykonać w ciągu 54 miesięcy od daty podpisania umowy. Na odcinku o długości 3,1 km powstanie dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km (czyli w praktyce trzeba wydrążyć ponad 4 km tunelu), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym.

Tunel na Zakopiance

Do 9 października 2017 r. dwie nitki tunelu drążone były tylko od strony północnej, czyli w Naprawie. Od 9 października br. rozpocznie się drążenie także od strony południowej, w miejscowości Skomielna. Tunel jest budowany w trudnym geologicznie terenie fliszu karpackiego, na który składają się różne warstwy geologiczne. Z tego powodu tunel jest budowany techniką drążeniową bez użycia tarcz, do jakich przyzwyczaiły nas inne budowy tuneli, jak choćby metra w Warszawie. Cała konstrukcja tunelu będzie się składać z dwóch osobnych komór pod górą Luboń Mały, połączonych tunelami technicznymi. W każdej z komór znajdzie się osobna jezdnia.  Obie nitki tunelu będą wyposażone w wentylację oraz wszystkie niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu urządzenia, włącznie z wyjściami awaryjnymi.

Drążenie tunelu

Drążenie tunelu

Wydrążono już ponad 500 metrów tuneli

Od strony północnej wydrążono już, wraz z obudową tymczasową, 266 metrów tunelu prawego, wykonano 192 metry spągu (część, po której zostanie poprowadzona jezdnia) oraz 83 metry stropu obudowy stałej. Na lewej nitce wydrążono wraz z obudową tymczasową 235 metrów, wykonano 161 metrów spągu oraz 70 metrów stropu obudowy stałej.

Tunel na S7 - portal północny

Tunel na S7 - portal północny

Trwają prace przy budowie muru oporowego przed portalem południowym tunelu, od strony Skomielnej Białej: skarpa nad murem wzmocniona została kotwami gruntowymi, wykonano też mur górny wraz z palisadą dodatkową u podnóża skarpy, mur środkowy, mikropale kotwiące dla palisady dodatkowej.

Badanie wytrzymałości mikropali kotwiących na ścianie czołowej portalu południowego

Badanie wytrzymałości mikropali kotwiących na ścianie czołowej portalu południowego

Na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała wykonawca, firma Astaldi, stosuje metodę kontrolowanej deformacji A.DE.CO.-RS (analiza deformacji kontrolowanych w skałach i gruntach). Jest to metoda opracowana w latach 80 we Włoszech. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wzajemnego oddziaływania gruntu i obudowy - tymczasowej lub stałej – jako funkcję ich odpowiedniej sztywności, ale także czasu pogorszenia właściwości gruntu, zwłaszcza bloków skalnych. Zdaniem Wykonawcy takie podejście stanowi nowy, bardziej nowoczesny sposób budowania tuneli, który obecnie zaczyna być powszechnie stosowany. Metoda ta jest bardzo często przełomowa, zwłaszcza dla drążenia tuneli w trudnych warunkach gruntowych.

S7 Skomielna Biała – Chabówka – Rabka Zdrój

Umowa na budowę S7 Skomielna – Rabka Zdrój i dk 47 Rabka Zdrój – Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini, która na realizację drogi ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Oprócz dwujezdniowej drogi o długości 6,1 km powstaną m.in. dwa węzły drogowe „Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej,  17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy, liczący 992 metry oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”.

Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie fragment dk 47 (dwujezdniowy) do Chabówki, gdzie będzie włączony do istniejącej już dwujezdniowej dk 47 Chabówka – Rdzawka.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook