Logo biuletynu informacji publicznej

Niemal 9 mld zł na nowe inwestycje transportowe

2017-10-03

Tunel kolejowy w Łodzi, przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów, II linia warszawskiego metra, nowe i modernizowane linie tramwajowe – to tylko niektóre przedsięwzięcia, które zostaną wsparte unijnym dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko. 3 października 2017 r. podpisano umowy dla 14 projektów o łącznej wartości 8,8 mld zł, z czego 4,9 mld zł stanowią środki UE. W uroczystości wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk w czasie podpisania umów z POIiŚ

Minister Andrzej Adamczyk w czasie podpisania umów z POIiŚ

- Cieszę się, że możemy korzystać ze środków unijnych w rozbudowie komunikacyjnej kraju. Beneficjentem środków są m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podpisujemy dzisiaj umowy o dofinasowanie na dwa bardzo ważne projekty kolejowe. Budowa tunelu średnicowego w Łodzi to bardzo istotna inwestycja. Projekt otrzymał prawie 1 mld 700 mln zł dofinansowania z UE. Koncentrujemy się nie tylko na dużych aglomeracjach, ale także na wyzwaniach w Polsce powiatowej: przykładem jest projekt modernizacji linii Legnica - Rudna Gwizdanów. Wczoraj wartość podpisanych przez PLK w 2017 r. umów sięgnęła prawie 16 mld zł. Ten rok, jeśli chodzi o wysokość kontraktowanych środków na modernizację linii, będzie rokiem rekordowym – powiedział minister Adamczyk.

Pierwszy z kolejowych projektów pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” zakłada budowę tunelu kolejowego od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec wraz z przystankami osobowymi w rejonie ulic Ogrodowej/Karskiego/Drewnowskiej i skrzyżowania ulic Zielonej i Zachodniej. Dzięki inwestycji znacząco skróci się czas przejazdu przez łódzki węzeł kolejowy oraz poprawi integracja transportu kolejowego z komunikacją zbiorową na terenie całej aglomeracji łódzkiej. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe ma zostać ukończona w 2022 r. Wartość projektu to 2,35 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 1,6 mld zł.

Druga z podpisanych umów dotyczy projektu „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów” Inwestycja zakłada przywrócenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Legnicą a Rudną Gwizdanów. Łączna długość odcinków objętych projektem wynosi ponad 39 km. W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę nowego przystanku Lubin Stadion oraz modernizację istniejących peronów i wiaduktów. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią w przyszłości wdrożenie systemu ERTMS. Inwestycja PKP PLK ma zostać ukończona w 2021 r. Wartość projektu to ponad 243 mln zł, a dofinasowanie z UE wyniesie ponad 122 mln zł.

Uczestnicy uroczystości podpisania umów z POIiŚ

Uczestnicy uroczystości podpisania umów z POIiŚ

W sumie w sektorze kolejowym zawarto do tej pory 24 umowy na dofinansowanie z POIiŚ na kwotę blisko 13,7 mld zł, z czego dotacja unijna wyniosła prawie 9 mld zł. Dotychczasowa alokacja środków na kolej z tego programu wynosi 44,1%.

Kolejne dwa projekty dotyczą miejskich inwestycji drogowych: M. st. Warszawy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczono na nie pond 210 mln zł z POIiŚ. Dotychczas w tym obszarze podpisano 32 umowy na kwotę ponad 39 mld zł. Ok. 19,4 mld zł to dofinansowanie UE, czyli 59% budżetu programu na drogi.

Pozostałe dziesięć inwestycji to projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego, obejmujące: budowę dwóch odcinków II linii metra, budowę nowych tras tramwajowych, nowy tabor tramwajowy i autobusowy. Realizowane będą w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Jaworznie. Dotacja unijna wynosi prawie 3 mld zł. W sumie zawarto już 35 umów o wartości ponad 13 mld zł, w tym prawie 7 mld zł to dofinansowanie UE (to prawie 68% alokacji POIŚ na transport miejski).

Szczegółowe informacje o projektach drogowych i miejskich dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook