Logo biuletynu informacji publicznej

Dwie firmy zaprojektują S12 na Mazowszu

2017-09-13

13 września 2017 r. zostały podpisane umowy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 od granicy woj. łódzkiego do węzła Radom Południe oraz od węzła Radom Południe do Puław. W uroczystości wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

- Dziś wykonujemy pierwszy krok do budowy drogi S12 na południowym Mazowszu. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do dalszych działań - podkreślił wiceminister Szmit.

Wiceminister Jerzy Szmit podczas podpisania umów na dokumentację dla drogi S12

Wiceminister Jerzy Szmit podczas podpisania umów na dokumentację dla drogi S12

Wykonawcą dokumentacji odcinka granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) jest konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. Z o.o. i FPP Enviro Sp z o.o. Natomiast odcinek Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław) zaprojektuje konsorcjum firm SAFEGE S.A.S., Schuessler–Plan Inżynierzy Sp. z o. o. oraz Schüßler–Plan Ingenieurgesellschaft mbH.

Wartość pierwszego kontraktu opiewa na kwotę ok. 4,9 mln zł, a drugiego na ok. 5,7 mln zł. Obydwie firmy mają 32 miesiące na zrealizowanie zadania (do maja 2020 r.). W ramach umowy projektanci dokonają analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu przyszłej S12 oraz przygotują materiały do uzyskania decyzji środowiskowej.

Mapa lokalizacji odcinków drogi S12

Mapa lokalizacji odcinków drogi S12

Postępowania przetargowe zostały ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W obu zadaniach wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 12 firm i konsorcjów, a pozytywną weryfikację przeszło 10 wykonawców. Ostatecznie dla odcinka granica woj. łódzkiego – Radom złożono 9 ofert, natomiast dla odcinka Radom – Puławy 10 ofert.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook