Logo biuletynu informacji publicznej

Pomoc poszkodowanym w nawałnicach – podziękowania

2017-09-11

11 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji osób poszkodowanych w nawałnicach z nocy 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Spotkanie dotyczące usuwania skutków nawałnic
Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski dziękowali za zadeklarowaną pomoc

W spotkaniu udział brali wojewodowie i starostowie z terenów objętych skutkami nawałnic oraz szefowie firm i stowarzyszeń zrzeszających producentów, którzy zgłosili chęć wsparcia poszkodowanych swoimi wyrobami budowlanymi.

Deklaracje pomocy złożono w odpowiedzi na apel ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Minister zwrócił się z prośbą o pomoc w poszkodowanym w odbudowie ich domostw możliwie najniższym kosztem, wskazując na możliwość stworzenia specjalnej oferty cenowej adresowanej do mieszkańców zniszczonych terenów lub nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych.

Apel spotkał się z pozytywnym odzewem, wielu przedsiębiorców zadeklarowało chęć nieodpłatnego przekazania wyrobów budowlanych poszkodowanym. Informacje dotyczące zakresu niezbędnej pomocy zebrali wojewodowie. Na spotkaniu w MIB omówiono i ustalono zasady skutecznego rozdysponowania wyrobów budowlanych, tak aby trafiły one do najbardziej potrzebujących.

Spotkanie dotyczące usuwania skutków nawałnic
Spotkanie dotyczące usuwania skutków nawałnic

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski podziękowali wszystkim za zaangażowanie i aktywny udział w likwidacji skutków żywiołu.

Producenci zapewnili o swoim wsparciu, zaznaczyli jednak, że konieczne jest zapewnienie, że pomoc trafi w pierwszej kolejności do osób najbardziej potrzebujących. Wskazali także na konieczność odpowiedniego uregulowania kwestii darowizny wyrobów budowlanych w świetle przepisów podatkowych.

Starostowie dokonali krótkiej charakterystyki potrzeb występujących na terenach dotkniętych nawałnicami. Potwierdzili konieczność sprawnego zorganizowania transportu w celu zapewnienia efektywnego łańcucha dostaw. Wystosowali także apel do wojewodów o przygotowanie instrukcji dalszego postępowania.

Wskazano na potrzebę skonkretyzowania wymagań poszkodowanych aby pomoc była efektywnie wykorzystywana. Odniesiono się także do konieczności koordynacji, w tym ustanowienia miejsc magazynowania i dystrybucji wyrobów na terenie poszczególnych starostw czy też gmin. Wojewodowie, wyjaśnili że ich rolą ma być koordynacja działań zaś kwestia transportu została uregulowana i uzyskano zapewnienia co do możliwości skorzystania z pomocy wojska w dostawie materiałów do wyznaczonych miejsc składowania.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1702), wprowadza konieczność zawierania umów z osobami fizycznymi.

Określono możliwy sposób organizowana pomocy na poszczególnych terenach, gdzie starostowie zapewniali sprawną dystrybucję, w tym podpisanie właściwych umów darowizny materiałów budowlanych do wskazanych przez wójtów/burmistrzów najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych. Taki schemat działania zapewni pełną transparentność przekazywania materiałów.
Możliwe jest także zapewnienie, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem, dystrybucji wyrobów budowlanych poprzez sklepy/składy budowlane działające na terenach dotkniętych skutkami nawałnicy.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, który stwierdził, że podziękowania należą się nie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lecz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pomoc. Podkreślił, że w tych trudnych chwilach wystosowanie apelu o wsparcie było obowiązkiem.

Do pobrania: wykaz zadeklarowanej pomocy (PDF 230.40 KB).

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook