Logo biuletynu informacji publicznej

5 mld zł na budowę polskich dróg

2017-09-11

180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE – te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii.

Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane w:

 • budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
 • budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,
 • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
 • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
 • budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka),
 • budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: mazowieckim, małopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje są już w realizacji.

Razem z dzisiejszymi umowami, długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Drogowa dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (ok. 53 proc.) zostały już zagospodarowane.

Wiceminister Jerzy Szmit podczas uroczystości podpisania umów

Wiceminister Jerzy Szmit podczas uroczystości podpisania umów

- 180 km i 5 mld dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej - krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

- Podległa Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest też instytucją, która doskonale radzi sobie z zagospodarowaniem tych środków. Skala inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych jest tak duża, że z pewnością moglibyśmy wykorzystać dużo więcej pieniędzy, niż przysługuje nam to w ramach alokacji z obecnej perspektywy finansowej UE – ocenił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

- Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego Państwa – stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk.

Uczestnicy uroczystości podpisania umów

Uczestnicy uroczystości podpisania umów

Po podpisaniu umów znacząco wzrosło też wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) - z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska (bez węzła)

S2 odc. w Puławska - w. Lubelska (bez węzła)

S2 odc. w Puławska - w. Lubelska (bez węzła)

Droga ekspresowa S2 jest kontynuacją autostrady A2 na terenie Warszawy i pełni funkcję południowej obwodnicy stolicy. Zaczyna się po zachodniej stronie Warszawy, na połączeniu z autostradą A2 na węźle Konotopa, a skończy 33 km dalej na wschód, na węźle Lubelska, gdzie połączy się z autostradą A2 oraz skrzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową S17 (wschodnią obwodnicą Warszawy).

Odcinek S2, na którego finansowanie podpisano dziś umowę, będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć przed węzłem „Lubelska”, zlokalizowanym na przecięciu trasy południowej obwodnicy Warszawy z S17 (planowana do realizacji w ramach POIiŚ).

 • Okres realizacji: 2015–2020
 • Wartość całkowita: 4,59 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 1,7 mld zł
 • Długość odcinka: 18,5 km

W ramach całego projektu przewidziana jest m.in. budowa:

 • 18,5 km drogi ekspresowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu)
 • tunelu pod Ursynowem
 • mostu przez Wisłę
 • estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym
 • węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” (przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”).

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odcinek Białe Błota - Mielno

S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno

S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które zapewni bezkolizyjne połączenie Bydgoszczy z Poznaniem oraz z Wrocławiem.

 • Okres realizacji: 2015–2019
 • Wartość całkowita: 1,37 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 716,3 mln zł
 • Długość odcinka: 54,1 km

Inwestycja zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim, polega na budowie odcinka drogi o długości 54,1 km i składa się z 3 zadań:

 • węzeł „Białe Błota” - węzeł „Szubin” o długości około 9,7 km,
 • węzeł „Szubin” - węzeł „Jaroszewo” o długości około 19,3 km,
 • węzeł „Jaroszewo” - do granicy województwa o długości około 25,1 km.

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino - pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa

Cała droga ekspresowa S6 połączy Szczecin z Kołobrzegiem i Koszalinem. Trasa ma długość około 140 km. Nadmorskie położenie tej drogi ma duże znaczenie dla regionu i kraju, zwłaszcza dla ruchu turystycznego.

 • Okres realizacji: 2015–2019
 • Wartość całkowita: 1,47 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 641,1 mln zł
 • Długość odcinka: 62,8 km

Droga podzielona jest na 3 odcinki:

 • węzeł „Kiełpino” - węzeł „Kołobrzeg Zachód” o długości 24 km,
 • węzeł „Kołobrzeg Zachód” - węzeł „Ustronie Morskie” o długości 14,6 km,
 • węzeł „Ustronie Morskie” - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 24,2 km

S6 Szczecin - Koszalin

S6 Szczecin - Koszalin

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)

 • Okres realizacji: 2016-2020
 • Wartość całkowita: 793,1 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 370,9 mln zł
 • Długość odcinka: 20,1 km

Droga o długości 21 km będzie posiadała przekrój dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.

W ramach projektu powstaną m.in.: wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty oraz 5 węzłów („Koszalin Zachód”, „Bielice”, „Koszalin Północ”, „Koszalin Wschód”, „Sianów Wschód”).

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka

S7 odc. Lubień - Rabka

S7 odc. Lubień - Rabka

 • Okres realizacji: 2016-2020
 • Wartość całkowita: 2,47 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł
 • Długość odcinka: 15,8 km

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 15,8 km drogi ekspresowej, w tym:

 • odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,6 km,
 • odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3 km, w tym budowę dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,
 • odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,2 km.

Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych („Skomielna”, „Zabornia”), wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79

Obwodnica Góry Kalwarii

Obwodnica Góry Kalwarii

 • Okres realizacji: 2016–2019
 • Wartość całkowita:  419,9 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 254,2 mln zł
 • Długość odcinka: 9 km

Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu. Przewidziano także budowę:

 • 3 węzłów drogowych („Kąty”, „Marianki”, „Stadion”),
 • 9 wiaduktów
 • tunel dla pieszych PP – 20 w ciągu drogi gminnej (ul. Leśna).

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook