Logo biuletynu informacji publicznej

Rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy S10 Wyrzysk – Pawłówek oraz S12 Piaski – Dorohusk

2017-08-30

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał kolejne Programy Inwestycji dla zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Dzięki temu rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S10 Piła – Bydgoszcz (odc. węzeł Wyrzysk – węzeł Pawłówek) oraz S12 Lublin – Dorohusk (odc. Piaski – Dorohusk), w ramach których zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia realizacji.  Zatwierdzenie Programów Inwestycji oznacza zabezpieczenie środków finansowych na realizację procesów przygotowawczych dla tych zadań.

Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz, odc. węzeł Wyrzysk – węzeł Pawłówek, etap I, proces przygotowawczy

Inwestycja będzie polegać na budowie ponad 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S10 Wyrzysk - Pawłówek w województwie kujawsko-pomorskim.

Podpisany Program Inwestycji obejmuje prowadzenie procesu przygotowawczego dla tego zadania. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej, materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  oraz wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych.

Lata realizacji (procesu przygotowawczego objętego PI) 2018–2019.

S10 Wyrzysk - Pawłówek

S10 Wyrzysk - Pawłówek

Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk, odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma), etap I, proces przygotowawczy

Inwestycja będzie polegać na budowie 62 km drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk w województwie lubelskim.

Podpisany Program Inwestycji obejmuje prowadzenie procesu przygotowawczego dla tego zadania.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie Koncepcji Programowej w oparciu o uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.

Lata realizacji (procesu przygotowawczego objętego PI) 2018–2020.

Prace przygotowawcze dla obwodnicy Chełma są już prowadzone. Dla tego odcinka S12 została już uzyskana decyzja środowiskowa, trwają przygotowania do uzyskania koncepcji programowej. Następnie zostanie ogłoszony przetarg w trybie projektuj i buduj.

S12 Piaski – Dorohusk

S12 Piaski – Dorohusk

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook