Logo biuletynu informacji publicznej

Obwodnica Jarocina w ciągu S11 oddana do ruchu

2017-08-30

30 sierpnia 2017 r. pierwsi kierowcy skorzystali z nowego odcinka drogi ekspresowej S11, stanowiącego obwodnicę Jarocina. Nadal będą trwały prace wykończeniowe i porządkowe poza głównymi jezdniami drogi, m.in. przy drogach serwisowych i nasadzenia zieleni.

- Docelowo droga ekspresowa S11 połączy Koszalin i Poznań z południem Wielkopolski i dalej z Górnym Śląskiem. Niedawno udostępniona została obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego, dzisiaj do ruchu oddajemy obwodnicę Jarocina, a w przyszłym roku otworzymy obwodnicę Kępna. Wszystkie te inwestycje pozwalają na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obrębu wielkopolskich miast, a tym samym podnoszą poziom bezpieczeństwa ich mieszkańców - napisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk w liście odczytanym przez szefa Gabinetu Politycznego Łukasza Smółkę podczas uroczystości otwarcia obwodnicy.

 Dwujezdniowa droga ekspresowa odciąży Jarocin od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa ekspresowa jest skomunikowana z kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Mieszków i Jarocin. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 13 obiektów inżynierskich. Powstały urządzenia związane z ochroną środowiska oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne odwodnienie jezdni. W ramach projektu wybudowano ponad 10 kilometrów drogi ekspresowej oraz 3-kilometrowy fragment drogi stanowiący łącznik pomiędzy DK 11 a węzłem Jarocin.

Budowa obwodnicy Jarocina jest realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 85%. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2014 r. Całkowity koszt prac to prawie 294 mln zł.

Obwodnica wpłynie pozytywnie na środowisko i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzięki niej zmniejszy się zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, którymi dotychczas przebiegał ruch tranzytowy.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook