Logo biuletynu informacji publicznej

Rekordowe wyniki budownictwa mieszkaniowego

2017-07-25

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w czerwcu 2017 r. W okresie sześciu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

- Dane wskazują na dużą aktywność sektora budownictwa mieszkaniowego w pierwszej połowie 2017 roku, która utrzymuje tendencję wzrostową nieprzerwanie od 2015 r. Dotyczy to zarówno inwestycji będących w trakcie realizacji, jak i tych planowanych. Pozytywnym trendem są podobne zmiany także w sektorze budownictwa społecznego, gdzie mimo zmniejszającej się od kilku lat liczby oddanych do użytkowania mieszkań, widoczna jest powoli zwiększająca się aktywność w zakresie rozpoczętych i planowanych inwestycji. Stymulującą rolę odgrywa tu program "Mieszkanie Plus" – podsumował komunikat GUS minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. oddano do użytkowania 78,3 tys. mieszkań (w tym tylko w czerwcu 14,4 tys., czyli o 22,8 proc. więcej niż w czerwcu 2016 r.). Wskaźnik oddanych mieszkań osiągnął poziom 2,0 (liczba oddanych na 1000 mieszkańców), co stanowi najwyższy wynik względem porównywalnego okresu od 1991 roku. Wpływ na taką sytuację miał sektor rynkowy, obejmujący 99,1 proc. wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań w analizowanym okresie, w którym z kolei dominującą rolę odgrywało budownictwo indywidualne (39,4 tys. mieszkań), a w drugiej kolejności deweloperskie (37,4 tys.). Najmniej do użytkowania oddano mieszkań spółdzielczych – 0,76 tys. Struktura sektora rynkowego nie różni się od tej z poprzednich lat, przy czym umacnia się pozycja deweloperów względem budownictwa indywidualnego.

W ramach budownictwa społecznego, obejmującego budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. oddano do użytkowania 655 mieszkań, co stanowi 0,9 proc. nowo wybudowanych mieszkań ogółem. Chociaż liczba oddanych do użytku mieszkań społecznych w omawianym okresie zmalała względem analogicznego okresu w roku poprzednim (966 mieszkań), to systematycznie wzrastająca od 2015 r. liczba lokali, których budowę rozpoczęto i na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym pozwala wnioskować o odwróceniu się tego trendu w latach kolejnych.

Od stycznia do czerwca 2017 r. rozpoczęto budowę 106 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 22,9 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim, a jednocześnie stanowi najwyższy wynik od 2010 roku.

Tak wysoka liczba nowo uruchamianych inwestycji jest rezultatem przede wszystkim wzmożonej działalności deweloperów oraz inwestorów indywidualnych. W okresie styczeń-czerwcu 2017 r. rozpoczęto budowę o 11,1 tys. więcej mieszkań deweloperskich względem pierwszych sześciu miesięcy 2016 r., co stanowi wzrost o 26,1 proc., a także o 8,3 tys. więcej lokali mieszkalnych w budownictwie indywidualnym (wzrost o 19,9 proc.).

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wydano pozwolenia na budowę 130,7 tys. mieszkań – o 33,2 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2016 r. Wzrost liczby pozwoleń występuje nieprzerwanie od 2013 r.

Największy wpływ na ten stan mieli deweloperzy, uzyskując pozwolenie na budowę 21,9 tys. mieszkań więcej niż w okresie styczeń-czerwiec przed rokiem. Wzmożona aktywność sektora budownictwa przeznaczonego na sprzedaż jest spowodowana m.in. wygaszaniem programu "Mieszkanie dla młodych" i związanego z nim zwiększonego popytu na mieszkania generowanego przez osoby chcące skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania. Wzrost aktywności w zakresie planowanych inwestycji, wyrażony poprzez liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, dotyczy wszystkich form budownictwa, zarówno rynkowego, jak i społecznego. Jest to efekt zwiększenia się różnorodności rynku mieszkaniowego, a tym samym jego dostępności dla różnych grup społecznych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook