Logo biuletynu informacji publicznej

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

2017-07-10

10 lipca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wziął udział w uroczystym wręczeniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzaminy w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2017 r.

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wręczono uprawnienia budowlane dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (dla zakresu wykonawstwo).

Wiceminister Tomasz Żuchowski podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
Wiceminister Tomasz Żuchowski podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Wiceminister Tomasz Żuchowsk na wstępie pogratulował wszystkim, którzy zdali egzamin na uprawnienia budowlane, życząc, aby  ten odpowiedzialny zawód wykonywali z pasją.

- Niestety  dzisiejszy rynek zdominowany jest przez pieniądz, często inwestor stawia wymagania, które realizuje Waszymi rękoma i Waszą odpowiedzialnością. Życzę wam, abyście potrafili powiedzieć nie, kiedy będzie taka potrzeba – podkreślił wiceminister T. Żuchowski.

wiceminister Tomasz Żuchowski wraz nowym inżynierem

Ponadto T. Żuchowski zachęcał młodych inżynierów do angażowania się w działania samorządu zawodowego, aby „Izba inżynierów była żywym organizmem, która daje ludziom to, czego potrzebują w ramach wykonywania swojej pracy, przede wszystkim poprzez wymianę informacji, pomoc w rozwiazywaniu problemów merytorycznych i czuwanie nad jakością, rzetelnością i etyka zawodową”.

Wiceminister T. Żuchowski wskazał, że bez większego zaangażowania ludzi młodych trudno nam będzie dokonywać zmian systemowych, zmian w myśleniu, w podejściu i realizacji celów jakie przed sobą stawiamy.

wiceminister Tomasz Żuchowski z uczestnikami uroczystości
Wiceminister Tomasz Żuchowski z uczestnikami uroczystości

- Jesteście inżynierami, którzy budują i rozwijają nasz kraj, jesteście odpowiedzialni za to co powstaje, wykorzystajcie dobrze ten czas, nie tylko dla siebie, Waszych rodzin, ale również dla potomnych, wpisując się na zawsze w żywą lekcje historii – podkreślił wiceminister T. Żuchowski.

Wiceminister T. Żuchowski zaprosił młodych inżynierów  do współpracy nad nowymi regulacjami, czyli ustawą o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach, KUB jak i pozostałych regulacjach prawnych regulujących proces inwestycyjny.

- Tylko dobra współpraca jest w stanie wykazać, jakich zmian należy dokonać, aby system funkcjonował optymalnie. Inżynier budowlany jest zawodem zaufania publicznego, dlatego tez zobowiązuje do szczególnej staranności i uczciwości, zarówno tej zawodowej jak i czysto ludzkiej - mówił T. Żuchowski.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości