Logo biuletynu informacji publicznej

S7 Ostróda Południe – Rychnowo na ukończeniu

2017-07-10

- Inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach to nie tylko duże, wieloletnie i wielomilionowe kontrakty. To także mniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach, gdzie określono najwyższe klasy ryzyka. Jednym z takich zadań jest rozbudowa drogi krajowej nr 53 Szczytno – Olszyny, dla której Program Inwestycji został dziś zatwierdzony – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit 10 lipca 2017 r.

Wiceminister Jerzy Szmit, podczas wizyty na budowie drogi ekspresowej S7, uczestniczył w spotkaniu koordynującym działania związane z oddaniem do ruchu odcinka drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Rychnowo oraz podpisał program inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny.

Wiceminister Jerzy Szmit podczas narady z wykonawcami S7

Wiceminister Jerzy Szmit podczas spotkania koordynującego działania związane z oddaniem do ruchu odcinka S7

Koordynacja działań

W połowie sierpnia 2017 r. planowane jest oddanie do ruchu odcinka S7 Ostróda Południe – Rychnowo. W celu skomunikowania tego odcinka z istniejącym układem drogowym konieczne jest udostępnienie węzłów budowanych na sąsiednich odcinkach S7. Odcinki te są realizowane przez innych wykonawców i są planowane do zakończenia jesienią 2017 r.  Stąd potrzeba skoordynowania terminów i działań tak, aby wraz z udostępnieniem do ruchu drogi Ostróda Południe – Rychnowo funkcjonowały również węzły Rychnowo i Ostróda Południe. 

Inwestycje drogowe wokół Ostródy

Realizacja odcinka S7 Ostróda Południe – Rychnowo (o długości 8,8 km) jest obecnie zaawansowana na poziomie 98%. Prowadzone są ostatnie prace bitumiczne oraz roboty wykończeniowe. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z drogami serwisowymi. Wykonany zostanie  remont wybranych dróg lokalnych, budowa obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Wykonawcą tego odcinka, o wartości 299,2 mln zł, jest Strabag Infrastruktura Południe sp. z o. o. Kolejny odcinek S7 Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,25 km) realizuje firma  Strabag sp. z o.o. za kwotę 388,5 mln zł.

W okolicy Ostródy powstaje jeszcze jeden odcinek siódemki – ekspresowa obwodnica Ostródy o długości 9,7 km, wraz z węzłami Ostróda Północ i Ostróda Południe. Zadanie to, wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16  o dł. 8,7 km, realizuje za kwotę 1,3 mld zł  konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA.

Ważne również małe zadania

Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny jest zadaniem przewidzianym do realizacji w  ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

podpisał Wiceminister Jerzy Szmit podpisuje program inwestycji dla rozbudowy dk 53 na odcinku Szczytno-Olszyny

Wiceminister Jerzy Szmit podpisuje program inwestycji dla rozbudowy dk 53 na odcinku Szczytno-Olszyny

Zmodernizowany zostanie odcinek dk nr 53 o długości ok. 5,5 km. Droga zostanie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Ponadto będą przebudowane istniejące skrzyżowania, zjazdy indywidualne i publiczne. Powstaną zatoki autobusowe i ciąg pieszo-rowerowy. Zaplanowano również budowę kanału technologicznego, budowę/przebudowę systemu odwodnienia drogi wraz z przebudową przepustów.

Zadanie o szacunkowej wartości 28 mln zł przewidziane jest do realizacji na lata 2018 – 2019.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości