Logo biuletynu informacji publicznej

Otwarcie zmodernizowanego dworca Olsztyn Zachodni

2017-06-13

Podróżni mogą już korzystać ze zmodernizowanego dworca Olsztyn Zachodni. Po niespełna roku prac, 13 czerwca 2017 r. został udostępniony w pełni zmodernizowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt.

- Chciałbym podziękować przedstawicielom wykonawcy, którzy pracowali podczas modernizacji dworca kolejowego Olsztyn Zachodni oraz tym, którzy przygotowali tę inwestycję po stronie PKP S.A. Dziękuję zarówno jako olsztynianin, jak i jako wiceminister infrastruktury i budownictwa, bo to kolejna inwestycja pomagająca walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki zmodernizowanemu dworcowi pasażerowie bezpieczniej i bardziej komfortowo dotrą do pracy czy do szkoły – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

dworzec kolejowy Olsztyn Zachodni

Dworzec kolejowy Olsztyn Zachodni

Dworzec został  w  pełni  zmodernizowany  i  przystosowany  do  potrzeb  osób niepełnosprawnych. Prace objęły między innymi: odnowienie elewacji i wnętrza dworca, wymianę okien i drzwi oraz wszystkich instalacji. W ramach inwestycji renowacji poddany został również plac przed dworcem. Zrekultywowano teren zielony, wykonano nasadzenia ponad 40 drzew i niemal 950 krzewów niskopiennych. Ponadto zamontowane zostały nowe ławki i siedziska dla podróżnych, a w sąsiedztwie budynku powstało 11 nowych miejsc postojowych, w  tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Zmodernizowany  obiekt  pozbawiony  jest   barier  architektonicznych. Znacznym ułatwieniem dla osób o ograniczonej mobilności jest pochylnia łącząca budynek dworca z miastem i miejscami postojowymi. Z myślą o osobach niewidomych zainstalowane zostały ścieżki prowadzące oraz tyflograficzne mapy obiektu.  Niedosłyszący mogą skorzystać  z  pętli  indukcyjnych  ułatwiających zrozumienie komunikatów głosowych.

Na dworcu dostępna jest jedna kasa biletowa w poczekalni wewnętrznej, wydzielona przestrzeń dla opiekuna z dzieckiem, toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opiekuna z dzieckiem, a także zadaszona poczekalnia zewnętrzna. Pod zadaszeniem dworca przygotowano również 9 nowych stojaków na rowery oraz samoobsługową stację napraw, która jest do dyspozycji rowerzystów prze całą dobę. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne systemy dynamicznej informacji pasażerskiej (wyświetlacze informujące na bieżąco o odjazdach i przyjazdach pociągów), informacji głosowej (komunikaty  o odjazdach i przyjazdach pociągów), monitoringu wizyjnego oraz system inteligentnego zarządzania budynkiem.

Dworzec kolejowy Olsztyn Zachodni

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo olsztyńskiego Starego Miasta, przy wejściu z peronów na teren dworca zamontowano trzy tablice sytemu informacji miejskiej, ułatwiające orientację turystom.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm SKB S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SKB Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Koszt zrealizowanych prac to ok. 3 mln zł. Przebudowa dworca sfinansowana została z dotacji budżetowej Skarbu Państwa oraz ze środków własnych PKP S.A.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook