Logo biuletynu informacji publicznej

Pakiet mobilności wstrzymuje liberalizację rynku transportowego UE

2017-06-08

8 czerwca 2017 r. minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Justyna Skrzydło wzięli udział w posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii  (TTE), podczas którego odbyła się pierwsza dyskusja Ministrów na temat pakietu mobilności.

Minister Adamczyk podkreślił w wystąpieniu, że Polska stanowczo sprzeciwia się stosowaniu przepisów dotyczących delegowania pracowników do transportu drogowego.

Minister Adamczyk na Radzie TTE

Minister Andrzej Adamczyk przedstawił w Luksemburgu stanowisko Polski nt. pakietu mobilności

 – Naszym zdaniem, ze względu na wysoką mobilność pracowników transportowych, sektor ten nie powinien podlegać tym samym regulacjom w zakresie warunków pracy co inne branże. Zaproponowane przepisy nie zapewniają odpowiedniej równowagi między ochroną praw pracowniczych a zasadami rynku wewnętrznego, w tym swobody świadczenia usług – powiedział minister Adamczyk.

Dodał, że według polskiego rządu projektowane przepisy mogą nie tylko prowadzić do znaczącego utrudnienia procesu delegowania pracowników, ale przede wszystkim spowodować zaburzenie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.  Andrzej Adamczyk podkreślił również, że propozycje Komisji nie są zgodne z głównym celem Białej Księgi Transportowej z 2011 roku, tj. wspieraniem rozwoju jednolitego europejskiego obszaru transportowego.

– Pakiet mobilności powinien wzmacniać mobilność transportu i przepływu pracowników w UE, tymczasem wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań spowoduje, że międzynarodowy transport drogowy będzie miał wymiar jedynie lokalny. Stracą na tym przede wszystkim obywatele Unii. Powinniśmy pozostać przyjaciółmi mobilności – podsumował minister Adamczyk.

Przed posiedzeniem Rady szef resortu prowadził spotkanie koordynacyjne z ministrami właściwymi ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej, do którego dołączyli ministrowie z państw prezentujących zbieżne stanowisko do polskiego. Podczas spotkania uzgodniono treść wspólnego oświadczenia na temat socjalnych oraz rynkowych elementów pakietu mobilności.

Spotkanie koordynacyjne V4 z udziałem A. Adamczyka

Minister Andrzej Adamczyk poprowadził spotkanie z ministrami ds. transportu V4

Odbyła się także kolejna rozmowa ministra Adamczyka z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc.

A. Adamczyk z komisarz V. Bulc

Minister Andzrej Adamczyk rozmawiał z komisarz Violetą Bulc przed rozpoczęciem obrad
 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook