Logo biuletynu informacji publicznej

235 mln zł na inwestycje w Małopolsce

2017-06-08

7 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim. Zadania te to m.in. przebudowa i rozbudowa odcinków dróg krajowych, budowa mostów oraz działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich łączny koszt to 235 mln zł.

7 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim
7 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim

Przebudowy i rozbudowy

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów

Inwestycja polega na rozbudowie 12 km drogi wraz z podniesieniem jej parametrów do nośności 115 kN/oś (z wyłączeniem skrzyżowania w Czajowicach). Wykonane zostanie  wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Zadanie obejmuje również poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (budowa azylu, doświetlenie, ciągi piesze), przebudowę 7 przepustów i 7 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz budowę i przebudowę chodników na dł. ok. 6 km, a także budowę ekranów akustycznych na dł. ok. 240 m. Lata realizacji: 2021 – 2022.

Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odc. Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Przebudowa drogi krajowej nr 87 na odc. Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Inwestycje te obejmują 18-km odcinek drogi krajowej pomiędzy Nowym Sączem a Piwniczną Zdrój. Przewidziane jest wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś i lokalne poszerzenie jezdni do 7 m, a także korekta przebiegu drogi z uwagi na nienormatywne łuki (ok. 400 m). Wymienione o wyremontowane zostaną istniejące przepusty i obiekty mostowe, przebudowane skrzyżowania, zbudowane i wyremontowane ciągi piesze i rowerowe, poprawiony zostanie istniejący system odwodnienia.

Rozbudowa  obejmuje odcinki drogi od km 7,159 do km 7,700; km 11,000 – km 13,400; km 17,800 – km 22,320, natomiast przebudowa odcinki od km 7,700 –  do km 11,000; km 13,400 – km 17,800; km 22,320 – km 25,087.

Lata realizacji rozbudowy drogi: 2021-2022 – 2018, zaś przebudowy drogi: 2017-2018.

Budowa węzła Niepołomice w ciągu A4

Inwestycja polega na rozbudowie jezdni autostrady tj. budowie pasów włączania i wyłączania na odcinku A4 Kraków – Tarnów, budowie łącznic oraz dwóch rond jednopasmowych typu średniego na skrzyżowaniu łącznic węzła z drogą wojewódzką (rondo od str. Wieliczki posiadać będzie 3 wloty, a od str. Niepołomic – 4 wloty). Lata realizacji: 2018 – 2019.

7 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdza do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim

Budowa mostów i wiaduktów

Budowa mostów przez potok Kleczanka w miejscowości Klecza Dolna w ciągu drogi krajowej nr 52 (aneks do Programu Inwestycji)

Budowa mostu na potoku Bielanka w m. Szymbark w ciągu drogi krajowej  nr 28 (aneks do Programu Inwestycji)

Inwestycje te obejmują budowę mostów wraz z odcinkami dróg w gminach Wadowice i Gorlice. Ich celem jest eliminacja zagrożeń, jakie stwarza dla użytkowników zły stan techniczny istniejących mostów, a także doprowadzenie nośności mostów do obowiązujących przepisów. Zakres zadań obejmuje również budowę i rozbiórkę tymczasowego objazdu, budowę chodników i zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów i skrzyżowań.

Lata realizacji budowy mostów przez potok Kleczanka: 2017 – 2018; a na potoku Bielanka: 2017 – 2018.

Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Węgrzce

Ze względu na bardzo zły stan techniczny konieczne jest zastąpienie istniejącego wiaduktu nowym obiektem. Lata realizacji: 2017 – 2018.

Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 w miejscowości Wadowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę geometrii skrzyżowania z ul. Wałową, przebudowę skrzyżowania z ul. Wenecja, budowę przejść dla pieszych oraz budowę i przebudowę ciągów pieszych (obustronnie na długości 0,398 km). Wykonane zostanie również odwodnienie terenu, oświetlenie odcinka DK 52 objętego inwestycją oraz przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przewidziana jest w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 na odcinku Wadowice - Klecza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1 216 m oraz przebudowę odwodnienia i istniejących zjazdów oraz budowę kanału technologicznego. Realizacja przewidziana jest w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 79 w miejscowości Trzebinia w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę geometrii skrzyżowania, budowę przejść dla pieszych, budowę i przebudowę ciągów pieszych. Wykonane zostaną również odwodnienia terenu objętego inwestycją oraz przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przewidziana jest w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 79 w miejscowościach Sierosławice i Śmiłowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika na długości 2,130 km. Lata realizacji: 2017 – 2018.

 

  

 

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook