Logo biuletynu informacji publicznej

Działania MIB na rzecz konkurencyjnego transportu w UE

2017-06-07

Nowe regulacje dotyczące zasad wykonywania transportu międzynarodowego były jednym z przewodnich motywów aktywności rządu RP od pierwszych tygodni funkcjonowania w nowej kadencji. Ich rezultatem było przyjęcie 11 maja 2017 r. Wspólnego Oświadczenia Premierów Grupy Wyszehradzkiej, w którym sprzeciwili się szerokiemu włączeniu międzynarodowych usług transportowych w zakres restrykcyjnych regulacji dotyczących delegowania pracowników.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i wiceminister Justyna Skrzydło odbyli kilkadziesiąt spotkań poświęconych nowym unijnym przepisom, m.in. z ministrami ds. transportu Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Chorwacji, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz ambasadorami Rumunii, Słowenii, Irlandii i Niemiec. Wielokrotnie wymieniali na ten temat opinie z komisarz ds. transportu Violetą Bulc oraz wysokimi urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu UE.

7 czerwca 2016 r. Polska, Czechy, Bułgaria, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja i Słowenia przekazały komisarz Bulc  list, w którym sprzeciwiły się wprowadzaniu przez niektóre państwa UE protekcjonistycznych regulacji w obszarze transportu drogowego - m.in. ustawy Macrona i MiLoG-u. Sprzeciw poparły Irlandia, Rumunia, Portugalia i Hiszpania.

Kolejnym elementem konsekwentnie realizowanej strategii było przyjęcie, zainicjowanego przez Polskę, wspólnego oświadczenia Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii oraz Słowenii, zaprezentowanego na posiedzeniu Rady TTE w grudniu 2016 r. - poparte przez Wielką Brytanię i Irlandię. Podczas Rady ds. Konkurencyjności (20 lutego 2017 r.) wspólne stanowisko w zakresie wzmocnienia konkurencyjności w kontekście transportu drogowego wyraziły Polska, Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W tym samym miesiącu minister A. Adamczyk spotkał się z europosłami, w tym koordynatorami największych grup politycznych.

31 maja 2017 r., z inicjatywy Polski, odbyło się seminarium, podczas którego minister A. Adamczyk przedstawił stanowisko polskiego rządu na temat tzw. pakietu mobilności zaprezentowanego przez KE. Uczestniczyli w nim także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, komisarz Violeta Bulc oraz przedstawiciele branży. Polska strona przedstawiła wyniki, zleconej przez MIB, naukowej analizy dotyczącej konsekwencji wprowadzenia pakietu dla Jednolitego Rynku Europejskiego z uwzględnieniem sektora transportowego. Należy podkreślić, że minister A. Adamczyk był pierwszym ministrem ds. transportu, z którym komisarz Violeta Bulc rozmawiała po prezentacji pakietu.

Stanowisko MIB ws. tzw. pakietu mobilności opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Po publikacji pakietu rozpoczęły się prace nad propozycjami KE w ramach instytucji prawodawczych: Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. Ministerstwo infrastruktury i budownictwa konsekwentnie podejmuje proaktywne działania na forum tych instytucji, mające na celu wpływanie na kształt projektów aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu mobilności, tak aby uwzględniały one interesy Polski.

Kwestie związane z pakietem mobilności zostaną także poruszone podczas posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, w której wezmą udział  minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Justyna Skrzydło.  Posiedzenie Rady TTE odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Luksemburgu.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook