Logo biuletynu informacji publicznej

Spółki z udziałem Skarbu Państwa sprawnie zarządzają państwowym majątkiem

2017-05-19

- To bardzo dobra wiadomość dla akcjonariuszy, w tym większościowego akcjonariusza PHN, którym jest Skarb Państwa. Sprawne zarządzanie państwowym majątkiem jest możliwe i potrzebne. Dobre wyniki PHN i decyzja o wypłacie dywidendy zachęcą Polaków do inwestowania w kraju – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk komentując wczorajszy komunikat spółki o rekomendacjach zarządu PHN w sprawie podziału zysku i proponowanej wysokości wypłaty dywidendy.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Uprawnienia Skarbu Państwa wobec PHN po wygaszeniu Ministerstwa Skarbu Państwa wykonuje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

PHN jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd PHN w czwartek podjął uchwałę, zgodnie z którą wystąpi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok w kwocie 16.480.063,61 zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie kwoty 12.164.367,80 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,26 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 4.315.695,81 zł zysku na kapitał zapasowy.

Rekomendacja jest zgodna ze Strategią Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, zgodnie z którą Spółka będzie dążyć do zwiększenia wartości aktywów netto Grupy o ponad 50% w 2023 r., z czego do ok. 40% chciałaby wypłacać w formie dywidendy. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2016 r., Zarząd Spółki kierował się również obecną sytuacją finansową i planowanymi przepływami pieniężnymi Grupy Kapitałowej, w szczególności z uwzględnieniem przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 16 sierpnia 2017 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017 r.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości