Logo biuletynu informacji publicznej

Powołanie członków zarządu PKP SA

2017-05-18

18 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP SA podjęło uchwały powołujące z tym dniem do składu Zarządu Spółki VI kadencji Mirosława Andrzeja Antonowicza oraz Andrzeja Antoniego Olszewskiego. Prezesem Spółki jest Krzysztof Mamiński.

Mirosław Andrzej Antonowicz jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania oraz absolwentem wielu studiów podyplomowych. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnego za obszar regulacji rynku kolejowego.

Andrzej Antonii Olszewski ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, uzyskując dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe oraz, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, uzyskał wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości