Logo biuletynu informacji publicznej

Bliżej powstania Via Carpatia. Kolejne odcinki S19 kierowane do rozpoczęcia prac przygotowawczych

2017-05-18

Cztery kolejne odcinki drogi ekspresowej S19 zostały 18 maja 2017 r. skierowane do prac przygotowawczych.  Droga ekspresowa S19 stanowi podstawową oś szlaku Via Carpatia na terenie Polski.

Odcinki S19 kierowane do realizacji to fragmenty trasy między Lublinem a Lubartowem,  odcinek od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (węzeł Lubartów Północ), odcinek granica województwa podlaskiego – Łosice – granica województwa lubelskiego oraz Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz wraz z odcinkiem dk nr 65 Sochonie – Dobrzyniewo.

Konferencja prasowa
Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit na konferencji prasowej dotyczącej S19

- Via Carpatia to szlak pobudzający gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku po Morze Egejskie. Naszym celem jest wpisanie całego przebiegu tej trasy do sieci bazowej TEN-T i uzyskanie wsparcia finansowego dla wszystkich, którzy będą realizowali tę inwestycję - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Przygotowanie do realizacji inwestycji

Zatwierdzenie Programów inwestycji dla 4 kolejnych fragmentów S19 oznacza, że zapewnione zostaje finansowanie prowadzenia prac przygotowawczych dla tych odcinków.

W ramach procesu przygotowawczego zrealizowane zostaną m.in.:

  • opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowych,
  •  uzyskanie decyzji środowiskowych,
  • ­   wykonanie badań i opracowań geologicznych,
  • ­   opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów w systemie Projektuj i Buduj,
  • ­   wykonanie archeologicznych badań sondażowych.

Skierownaie S19 do prac przygotowawczych
Minister Andrzej Adamczyk kieruje 4 odcinki S19 do prac przygotowawczych

Znaczenie szlaku dla polskiej gospodarki

Trasa via Carpatia odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie południkowym. Zapewni również  silny impuls rozwojowy,  dający podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej.

Rozwijający się szlak via Carpatia wzmocni bezpieczeństwo granic i regionu oraz rolę regionu Europy Środkowej, wspierając znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego.

Via Carpatia to też możliwość dalszego rozwoju powiązań międzynarodowych oraz rozwoju innych gałęzi transportu. Dzięki odgałęzieniu zapewnione zostanie szybkie skomunikowanie z bałtyckimi portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

Min. Adamczyk na konferencji prasowej
Minister Andrzej Adamczyk na konferencji prasowej dot. S19

Via Carpatia w Polsce

Via Carpatia na terenie Polski przebiega szlakiem S61 na odcinku  granica państwa – Augustów – Ełk,  S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik) ... S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód) ... A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa.

W MIB podejmowane są działania mające na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S19 w Polsce. Już obecnie ukończono pierwsze odcinki S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, kolejne dwa odcinki będą oddawane w tym roku. Trwają postępowania przetargowe na realizację całego pozostałego odcinka pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, tak by do 2021 ten ciąg został ukończony.

- Dziś jest bardzo ważny element tego przyspieszenia prac nad szlakiem Via Carpatia – do prac przygotowawczych kierujemy cztery odcinki S19 – podkreślił wiceminister Jerzy Szmit.

Przyspieszamy też prace przygotowawcze, tak by w możliwie szybkim terminie skierować te odcinki do realizacji.

Via Carpatia w Europie

Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego w pierwotnej koncepcji kraje  bałtyckie z krajami południowej Europy.  Przebiega przez: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Potencjał szlaku via Carpatia może być wykorzystany w wielu relacjach transportowych, zarówno  wewnątrz, jak i na zewnątrz UE, również w relacji z Bałkanami.

Przewidziana jest budowa odgałęzień szlaku w kierunku na Ukrainę i Białoruś, ale także otwarcie na bałtyckie porty Trójmiasta.

Mapa S19

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook