Logo biuletynu informacji publicznej

Realizacja Zachodniej Obwodnicy Łodzi cieszy się poparciem MIB

2017-05-18

– Rozwiązania komunikacyjne w województwie łódzkim są szczególnie ważne z punktu widzenia budowy rusztu komunikacyjnego kraju, dlatego cieszę się, że mogę dziś mówić o kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych w regionie – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

18 maja 2017 r. minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit wzięli udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Raua. Podczas spotkania z mediami minister Adamczyk podpisał skierowanie do realizacji na budowę zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu S14. Planowane postępowanie będzie jednoetapowe.

Minister Adamczyk o S14

W konferencji nt. realizacji S14 wziął udział minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit

Minister Adamczyk o S14 w Łodzi

Minister Andrzej Adamczyk i wojewoda Zbigniew Rau

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wymaganych standardów projektowania Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznało, że zadanie, do realizacji którego zostali zaproszeni oferenci w ramach przetargu, jest przewymiarowane.  Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły całkowitą wartość zadania o 264 mln zł. Średni koszt kilometra Zachodniej Obwodnicy Łodzi określony w szacunkach GDDKiA wyniósł ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości byłoby to już ponad 72 mln zł za kilometr  –  dwukrotnie więcej niż średni koszt inwestycji w Niemczech, realizowanych w podobnych uwarunkowaniach.  Minister zapewnił, że realizacja S14 może być zdecydowanie tańsza. Szczegóły nowego projektu trasy przedstawił wiceminister Jerzy Szmit.

Minister Adamczyk podpisuje skierownaie do realizacji S14

Minister Andrzej Adamczyk podpisał skierowanie do realizacji zachodniej obwodnicy Łodzi

– Wysokość nasypów będzie niższa, zmieniona zostanie konstrukcja nawierzchni, ujednolicone konstrukcje obiektów inżynierskich, zmieniony sposób wzmocnienia podłoża, zostanie także przeanalizowana zasadność realizacji wszytkach węzłów – wymienił.

Wiceminister dodał, że łódzki odział GDDKiA kończy przygotowywanie specyfikacji przetargowej.

– Budowa S14 na zachód od Łodzi, zwłaszcza w kontekście Expo 2022 nigdy nie budziła wątpliwości. Optymalizacji wymagał jedynie koszt i sposób realizacji inwestycji  – podsumował minister Adamczyk.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook