Logo biuletynu informacji publicznej

Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych

2017-05-18

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który będzie organizował kursy w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.

Przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka został płk dypl. pil. inż. Andrzej Lewandowski – przewodniczący PKBWL. Członkami Komitetu Organizacyjnego są przedstawiciele ITWL, WIML, Instytutu Lotnictwa, PKBWL i Politechniki Wrocławskiej.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych funkcjonuje w lotnictwie cywilnym RP od 2002 roku. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków lotniczych, którego członkami są doświadczeni badacze. Badanie wypadków lotniczych jest bowiem wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy.

Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze. Doświadczenie to posiadają cywilni lub wojskowi piloci, inżynierowie aeronautyki i obsługi technicznej statku powietrznego. W szkoleniu w badaniu wypadków może brać także udział personel posiadający kwalifikacje w dziedzinach operacji lotniczych, zdatności do lotu, zarządzania ruchem lotniczym lub mający związek z zarządzaniem w lotnictwie. Ponieważ badania wypadków są często powiązane ze specjalistycznymi obszarami, ważne jest, aby wyselekcjonowani do szkolenia badacze rozumieli strukturę organizacyjną lotnictwa i byli w stanie odnieść się do wielu różnych dziedzin lotniczych.

Uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych odbyło się 16 maja 2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie ITWL.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości