Logo biuletynu informacji publicznej

Nowelizacja ustawy Prawo pocztowe przyjęta przez Sejm

2017-04-21

Możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015" daje Poczcie Polskiej nowelizacja ustawy Prawo pocztowe, przyjęta przez Sejm 21 kwietnia 2017 r.

Przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekt dostosowuje obecne rozwiązania ustawy z 12 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe do zaleceń Komisji Europejskiej. Projekt wprowadza zmiany w zakresie korekty sposobu liczenia udziału operatora pocztowego w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego i nakłada obowiązek przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej cyklicznego badania rynku w celu ustalenia adekwatności progów określających obowiązek udziału operatora w dopłacie i poziom tego udziału. Dodatkowo, projekt uelastycznia mechanizm uruchomienia dotacji na przesyłki ustawowo zwolnione z opłat pocztowych.

Nowe regulacje będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez Prezesa UKE oraz nakładania kar, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości