Logo biuletynu informacji publicznej

Konferencja nt. IV Pakietu Kolejowego

2017-04-21

Wiceminister Andrzej Bittel, 20 kwietnia 2017 r., otworzył konferencję „IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym” zorganizowaną przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.

- IV Pakiet Kolejowy to olbrzymie wyzwanie, zarówno dla podmiotów działających w branży - przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury czy jednostek notyfikowanych, jak i dla administracji publicznej, w tym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Transportu Kolejowego. Duże zmiany czekają również Agencję Kolejową Unii Europejskiej – powiedział wiceminister A. Bittel.

Wiceminister Andrzej bittel otwiera konferencję, obok dyrektor AK UE Josef Doppelbauer

Wiceminister Andrzej Bittel otwiera konferencję, obok dyrektor wykonawczy Agencji Kolejowej UE Josef Doppelbauer. Fot. Kurier Kolejowy

Wiceminister podkreślił, że IV Pakiet Kolejowy to jedna z największych od kilku lat i najbardziej kompleksowych zmian przepisów unijnych, regulujących działanie sektora kolejowego. IV Pakiet Kolejowy to sześć aktów prawnych, trzy dyrektywy i trzy rozporządzenia, tworzące dwa tzw. filary – techniczny i rynkowy.

Filar techniczny obejmuje szereg zmian w obszarze bezpieczeństwa oraz interoperacyjności kolei i wyznacza nową rolę Agencji Kolejowej UE, która stanie się bezpośrednim decydentem w zakresie procesów certyfikacji bezpieczeństwa międzynarodowych przewoźników kolejowych, dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych użytkowanych w kilku krajach Unii Europejskiej czy zatwierdzania rozwiązań technicznych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Z kolei filar rynkowy to przede wszystkim uregulowania dotyczące otwarcia rynku przewozów pasażerskich, ułatwienia dostępu do taboru kolejowego, a także wzmocnienie niezależności zarządców infrastruktury i wprowadzenie ogólnej zasady zawierania umów o świadczenie usług publicznych w drodze otwartych i konkurencyjnych przetargów, z poszanowaniem sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich.

W konferencji, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim udział wzięli przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP PLK SA i Instytutu Kolejnictwa, a także przedstawiciele instytucji związanych z kolejnictwem oraz kancelarii prawnych.

uczestnicy konferencji

Od lewej: Ignacy Góra, prezes UTK wiceminister Andrzej Bittel, Marita Szustak prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Josef Doppelbauer dyrektor wykonawczy AK UE, Andrzej Harassek AK UE. Fot. Kurier Kolejowy

 

W trakcie konferencji odbyło się spotkanie wiceministra Andrzeja Bittela z dyrektorem wykonawczym Agencji Kolejowej Unii Europejskiej Josefem Doppelbauerem, na którym przedyskutowano najważniejsze zagadnienia współpracy między naszym krajem i Agencją, dotyczące przede wszystkim przygotowywanych zmian w przepisach Unii Europejskiej w zakresie kolejnictwa, w następstwie wejścia w życie IV Pakietu Kolejowego.

 

Wiceminister Andrzej Bittel, Marita Szustak prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Josef Doppelbauer dyrektor wykonawczy AK UE

Marita Szustak prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, wiceminister Andrzej Bittel i Josef Doppelbauer dyrektor wykonawczy AK UE. Fot: Kurier Kolejowy

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości