Logo biuletynu informacji publicznej

Ruszył konkurs na rozwiązania architektoniczno-technologiczne w ramach programu Mieszkanie Plus

2017-03-23

- Jedno z założeń programu Mieszkanie Plus to budowa mieszkań dopasowanych do lokalnych potrzeb. Formuła konkursu oznacza dyskusję i wpływ na kształt przyszłych rozwiązań. Konsultacje są też na etapie tworzenia planu miejscowego. A w przygotowanym projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego zwiększamy udział lokalnych społeczności w planowaniu przestrzennym – podkreślił wiceminister Kazimierz Smoliński po ogłoszeniu przez BGK Nieruchomości konkursu dla architektów na opracowanie projektu modelowego domu wielorodzinnego w ramach pilotażu programu Mieszkanie Plus.

Konkurs ruszył 23 marca 2017 r. Chętni mogą zgłosić akces za pośrednictwem formularza na stronie bgkn.pl. Konkurs na innowacyjne pomysły konstrukcyjne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, które zapewnią wysoką jakość budynków w ramach programu Mieszkanie Plus ma umożliwić uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Przy organizacji konkursu BGK Nieruchomości współpracuje z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. W pierwszym etapie konkursu oceniana będzie koncepcja, zaś w drugim etapie oczekiwane będą szczegółowe rozwiązania architektoniczne z użyciem nowoczesnych technologii dla konkretnych lokalizacji.

Zapowiadając konkurs wiceminister Kazimierz Smoliński zwracał uwagę, że zabudowa musi być funkcjonalna i nowoczesna.

- Musi to być zabudowa, która podwyższa jakość życia. Konkurs umożliwi zgłoszenia wniosków podmiotów zainteresowanych stworzeniem takich zasad, które podwyższyłyby jakość budownictwa i uczyniły go bardziej przyjaznym dla przyszłych mieszkańców – podkreślił K. Smoliński.

Pilotażowe działania w ramach rynkowego filaru Mieszkanie Plus prowadzi spółka BGK Nieruchomości S.A., która realizuje program zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa.

Szczegóły konkursu

Rejestracja zgłoszeń zakończy się 20 kwietnia 2017 r., a 12 września 2017 r., podczas uroczystej gali połączonej z wystawą prac, poznamy zwycięzców oraz wyróżnionych uczestników konkursu.

Modelowe domy mają być przyjazne lokalnej społeczności i rodzinie, a koszt ich budowy nie powinien przekroczyć 2 tys. zł netto za mkw. (stan deweloperski). Na potrzeby konkursu architekci mogą przyjąć dowolną technologię realizacji budynku. Chodzi także o rozwiązania wykorzystujące częściową i pełną prefabrykację lub w inny sposób usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność prac budowlanych.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: do 22 czerwca br. uczestnicy mogą zgłaszać projekt modelowej zabudowy wielorodzinnej dla teoretycznej lokalizacji wskazanej przez organizatora, a następnie do 31 sierpnia, autorzy 12 prac zakwalifikowanych do kolejnego etapu dopasują swoją koncepcję do uwarunkowań konkretnej działki. Ich pomysły oceniać będzie zespół kierowany przez prezesa BGK Nieruchomości Mirosława Barszcza.

W konkursie przewidziano 3 nagrody i 3 wyróżnienia na łączną kwotę 180 000 zł. Ponadto, autorzy zwycięskich prac zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień, których przedmiotem będzie opracowanie projektów stanowiących podstawę do realizacji pierwszych inwestycji w ramach programu wdrażanego przez BGK Nieruchomości.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: https://bgkn.pl/ruszyl-konkurs-dla-architektow

Narodowy Program Mieszkaniowy, pakiet Mieszkanie Plus

27 września 2016 r. rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy – kompleksowy dokument określający główne działania polityki mieszkaniowej, które pozwolą na realizację 3 głównych celów:

 1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
 2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową.
 3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Najważniejsze działania przewidziane w programie składają się na pakiet Mieszkanie Plus, obejmujący:

 1. Dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa.
  Pilotażowe działania w zakresie tego filaru pakietu aktualnie prowadzi spółka BGK Nieruchomości S.A. Podmioty zainteresowane taką współpracą (samorządy gminne, deweloperzy, podmioty posiadające grunty pod zabudowę mieszkaniową) powinny kierować bezpośrednią ofertę współpracy w ramach tego działania do BGN – informacje szczegółowe: bgkn.pl.
 2. Społeczne budownictwo czynszowe.
  • wsparcie budownictwa komunalnego i chronionego. Państwo dotuje samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego, które tworzą zasób mieszkaniowy dla osób najuboższych. Podmioty takie mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów inwestycji (35-55% w zależności od rodzaju przedsięwzięcia), w wyniku której zostaną utworzone lokale socjalne, mieszkania komunalne, mieszkania chronione, noclegownie lub schroniska dla bezdomnych.
  • wsparcie budownictwa społecznego. Ze środków publicznych udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych.
  • Nowy instrument wsparcia dla gmin (mieszkania na wynajem) – bezzwrotna dotacja dla gmin na pokrycie 20% kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez innego inwestora np. towarzystwo budownictwa społecznego.
 3. Wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.
  MIB pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej Indywidualne Konta Mieszkaniowe, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook