Logo biuletynu informacji publicznej

S5 i S8 oraz obwodnice Kościerzyny i Wałcza z unijnym dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2017-03-17

17 marca 2017 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w obecności wiceministra infrastruktury i budownictwa  Jerzego Szmita, podpisano sześć umów na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20. Dofinansowanie otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinków dróg S5 Poznań – Kaczkowo i Mielno – Gniezno,  S8 Radziejowice – Paszków oraz obwodnic Kościerzyny i Wałcza.

- Dzisiejsze umowy ostatecznie potwierdzają wsparcie ze środków UE dla budowy kluczowych odcinków dróg S5 w Wielkopolsce i S8 na Mazowszu oraz dwóch od dawna wyczekiwanych obwodnic na Pomorzu. Jestem przekonany, że inwestycje te przyczynią się do poprawy komunikacji w regionach i zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach - podkreślił wiceminister Szmit.

Łączna wartość wszystkich sześciu umów to blisko 4,92 mld zł, a dofinansowanie w ramach działań:  3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; 4.1 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego oraz 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego; wyniesie ponad 2,36 mld zł.

Uczestnicy uroczystości podpisania umów na dofinansowanie sześciu projektów z POIiŚ.

Uczestnicy uroczystości podpisania umów na dofinansowanie sześciu projektów z POIiŚ.

Oprócz inwestycji drogowych dofinansowanie w wysokości 86,78 mln zł przyznano też realizowanemu przez Policję projektowi "Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji", w ramach którego zakupione zostaną m.in. nowe radiowozy, mirniki prędkości i terminale mobilne.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań – Kaczkowo

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,36 mld zł, z czego dofinansowanie UE to ponad 1,24 mld zł. Odcinek ma być oddany do użytku w 2019 r.

W ramach projektu powstanie ponad 79 km dwujezdniowej drogi ekspresowej w województwie wielkopolskim, w powiatach: poznańskim, kościańskim oraz leszczyńskim. Dodatkowo przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje m.in.: przebudowę odcinka drogi krajowej nr 32 w sąsiedztwie węzła Stęszew, budowę 3 łączników, budowę 12 węzłów drogowych w ciągu drogi S5 oraz budowę węzła Dąbcze w ciągu istniejącej DK5.

Droga S5 Poznań - Kaczkowo zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T jako fragment drogi międzynarodowej E261 stanowi część połączenia drogowego na odcinku Świecie – Poznań – Wrocław.

Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno - Gniezno

Całkowita wartość tej inwestycji, która ma być gotowa w 2017 r., wynosi  578 mln zł. Dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 310 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie ponad 18 km drogi ekspresowej S5 od granicy woj. kujawsko – pomorskiego do Gniezna, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T. Postawną również trzy węzły drogowe, liczne obiekty inżynierskie, dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP) kategorii I oraz drogi serwisowe i lokalne, a także urządzenia ochrony środowiska i ochrony przed hałasem.

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice – Paszków

Wartość całkowita tego zadania wynosi ponad 1,1 mld zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 478 mln zł. Termin realizacji tej inwestycji to 2020 r.

Przedsięwzięcie polega na modernizacji ponad 21 km drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła Radziejowice do węzła Paszków. Projekt został podzielony na dwa odcinki realizacyjne: Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km i Przeszkoda – Paszków o długości około 11,6 km.

Przebudowywany odcinek drogi ekspresowej S8 stanowi fragment międzynarodowej drogi E67 Helsinki – Tallin – Ryga - Kowno– Budzisko – Suwałki – Białystok – Warszawa - Piotrków Trybunalski – Wrocław – Kłodzko – Praga.

Budowa obwodnicy Wałcza

Wartość projektu to blisko 538 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to prawie 265 mln zł. Termin zakończenia robót to czerwiec 2018.

W efekcie realizacji projektu w ciągu drogi ekspresowej S10 zostanie wybudowana obwodnica Wałcza o długości blisko 18 km. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę 4 węzłów drogowych, budowę obiektów inżynierskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

Obwodnica przyczyni się do znaczącej poprawy warunków przejazdu tranzytowego oraz komfortu życia mieszkańców Wałcza i miejscowości położonych przy trasie drogi krajowej nr 10, a także do wzrostu bezpieczeństwa ruchu.

Budowa obwodnicy Kościerzyny

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 237 mln zł, z czego ponad 148,3 mln zł zostanie zrefundowane dzięki środkom UE. Droga będzie gotowa już we wrześniu 2017 r.

Przedsięwzięcie ma na celu budowę blisko ośmiokilometrowej obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Zakres projektu obejmuje m.in. budowę 4 węzłów drogowych, budowę obiektów inżynierskich oraz dróg towarzyszących.

Budowa tego fragmentu drogi umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Kościerzyny, a tym samym wpłynie  na sprawniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie układu drogowego tego miasta oraz polepszenie komfortu życia mieszkańców.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook