Logo biuletynu informacji publicznej

Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa

2017-03-16

- Etyka zawodowa musi towarzyszyć inżynierom realizującym i nadzorującym inwestycje, także projektantom - wszystkim uczestniczącym w procesie inwestycyjnym. Uczciwość w wykonaniu zawodu jest niezbędna. Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, kładzie duży nacisk na odpowiedzialność zawodową – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Konferencja w związku z 15-leciem PIIB
Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski uczestniczyli w konferencji o etyce zawodu inżyniera budownictwa

16 marca 2017 r. minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski uczestniczyli w Warszawskim Domu Technika w konferencji "Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego", zorganizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Otwierając konferencję przypominali o trwających w MIB pracach związanych z kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma poprawić inwestycyjny proces budowlany, m.in. przez zmiany dotyczące projektanta i administracji architektoniczno-budowlanej.

Konferencja w związku z 15-leciem PIIB
Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że w kodeksie urbanistyczno-budowlanym będzie wzmocniona odpowiedzialność w zawodzie inżyniera budownictwa

Podczas dyskusji w ramach konferencji, wiceminister Tomasz Żuchowski podkreślił, że etyka jest w zawodzie inżyniera budownictwa kwestią podstawową i niepodważalną.

- Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego jakim jest zawód inżyniera budownictwa podlegają zarówno standardom etycznym wynikającym z pewnych wartości uniwersalnych, a także etyce zawodowej zawartej w kodeksie etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Za kodeks etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiada samorząd. Samorząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie etyki przez swoich członków, a także winien kłaść większy nacisk na przestrzeganie zasad etyki w organizowanych szkoleniach - mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Podczas konferencji dyskutowano o roli etyki jako wartości kształtującej i sprzyjającej budowaniu zaufania zawodu inżyniera budownictwa. Powinności prawne i etyczne, zakres i formy odpowiedzialności oraz praktyczny wymiar etyki i odpowiedzialności inżyniera budownictwa to tylko niektóre z zagadnień będących tematem wykładów wprowadzających, wygłoszonych podczas konferencji.

W czasie konferencji zostały przedstawione po raz pierwszy wyniki ankiety "Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych", przeprowadzonej w środowisku zawodowym inżynierów budownictwa i inwestorów. Wyniki ankiety będą źródłem informacji o relacjach panujących w branży budowlanej, a zwłaszcza opinii o inżynierach budownictwa jako wykonujących zawód zaufania publicznego.

Podczas konferencji akcentowano, że takie wartości jak standard postępowania, uczciwość i rzetelność to podstawy kształtowania każdego zawodu zaufania publicznego. Podkreślono, że etyka zawodowa sprzyja zaufaniu w życiu społecznym, a to z kolei przekłada się na kreatywność, wydajność oraz budowanie prawidłowych relacji przy realizacji inwestycji budowlanych.

Jednym z celów konferencji jest doprowadzenie do wzmocnienia poczucia odpowiedzialności zawodowej w środowisku oraz poprawa wizerunku zawodu inżyniera budownictwa, jak również wskazanie roli samorządu zawodowego przy budowie wzajemnego zaufania między członkami izby, a odbiorcami ich usług.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook