Logo biuletynu informacji publicznej

Wiceminister Andrzej Bittel na Europejskim Forum Taborowym 2017

2017-03-15

- Potrzebna jest kompleksowa odnowa całego taboru na kolei, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Dzięki temu do dyspozycji przewoźników będą pojazdy kolejowe zgodne z obowiązującymi standardami europejskimi ujętymi w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności oraz odpowiadające oczekiwaniom klientów - powiedział 15 marca 2017 r. podsekretarz stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel podczas Europejskiego Forum Taborowego w Warszawie.

Wiceminister Andrzej Bittel otwiera Europejskie Forum Taborowe 2017

Wiceminister Andrzej Bittel otwiera Europejskie Forum Taborowe 2017. Fot. ZDG TOR

Wiceminister zapewnił, że rząd szczegółowo analizuje kierunki rozwoju zapotrzebowania na tabor kolejowy w Polsce.  Zaznaczył, że wsparcie rozwoju produkcji nowoczesnego taboru szynowego w oparciu o unikalne produkty krajowego przemysłu oraz znaczące odmłodzenie parku taboru kolejowego jest niezbędne w sytuacji, kiedy jego średni wiek w Polsce, w zależności od rodzaju pojazdu, wynosi obecnie nawet 30 – 35 lat.

- Najważniejszą korzyścią z kompleksowej wymiany taboru kolejowego powinno być uzyskanie znacznego podniesienia poziomu konkurencyjności transportu kolejowego oraz wzrost jego innowacyjności – powiedział wiceminister A. Bittel.

Wiceminister Andrzej Bittel na  Europejskim Forum Taborowym 2017

Wiceminister Andrzej Bittel na  Europejskim Forum Taborowym 2017. Fot. ZDG TOR

Wiceminister wskazał, że efektem społecznym planowanej polityki inwestycyjnej będą nowe miejsca pracy w sektorze kolejowym i gałęziach przemysłu z nim współpracujących, a także stworzenie efektywniejszego systemu transportu pasażerów i towarów, skutecznie konkurującego z transportem samochodowym. Podkreślił, że miejsca pracy stworzone w sektorze kolejowym należą do szczególnie cennych dla gospodarki. Umożliwiają one bowiem zatrudnienie w produkcji przemysłowej, czyli sektorze gospodarki, którego rozwój jest szczególnie pożądany przez obywateli większości państw europejskich zagrożonych utratą pracy na rzecz rynków azjatyckich. Przemysł tworzy stabilne miejsca pracy, wymaga wykształcenia odpowiednich kadr w sferze produkcji, wzornictwa i projektowania oraz zapewnienia dostępu do niezbędnego zaplecza technicznego, integrując tym samym naukę i biznes.

Odbywające się 15 marca 2017 r. w Warszawie Europejskie Forum Taborowe 2017, zorganizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., jest największą konferencją w Środkowo-Wschodniej Europie, poświęconą rynkowi produkcji i modernizacji taboru kolejowego. Na Forum co roku podejmowane są tematy dotyczące planowanych zakupów, nowoczesnych technologii i innowacyjności w konstruowaniu oraz utrzymaniu pojazdów kolejowych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook