Logo biuletynu informacji publicznej

Inicjatywy drogowe tematem rozmów MIB z eurodeputowanymi

2017-02-16

W dniach 14-15 lutego 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit odbyli liczne rozmowy z posłami do Parlamentu Europejskiego ws. zasad wykonywania międzynarodowego transportu drogowego i delegowania pracowników.

Głównym tematem rozmów z członkami Klubu Polskiego były tzw. inicjatywy drogowe oraz działania protekcjonistyczne niektórych europejskich państw, mające niekorzystny wpływ na pozycję m.in. polskich firm transportowych na unijnym rynku. Delegacja MIB przekazała posłom raport ekspercki dotyczący wpływu tych regulacji na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy UE (The Impact of Regulation of the Road Transport Sector on Entrepreneurship and Economic Growth in the European Union).

Minister A. Adamczyk w Strasburgu

Fot. Minister A. Adamczyk podczas spotkania z Klubem Polskim

– Dążymy do zapewnienia swobód zagwarantowanych unijnymi traktatami: swobody przepływu osób, towarów i usług. Pracujemy nad tym, żeby wprowadzenie nowych mechanizmów dla transportu drogowego nie doprowadziło do zaburzenia funkcjonowania rynku. Współpracujemy w tej sprawie z państwami o podobnym do naszego stanowisku, ekspertami  oraz ze środowiskiem polskich przewoźników. Zaangażowanie europarlamentarzystów w te działania będzie dla nas dużym wsparciem – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk podsumował też dotychczasową współpracę oraz przedstawił plany działań MIB na 2017 rok, w tym budowę międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia. Uczestnicy spotkania dyskutowali też m.in. o Narodowym Programie Mieszkaniowym oraz inwestycjach kolejowych i drogowych.

W czasie wizyty w Parlamencie Europejskim minister Adamczyk spotkał się także z koordynatorami największych partii politycznych w ramach Komitetu ds. Transportu i Turystyki TRAN (Robertsem Zile z Europejskich Konserwatystów i Refromatorów ECR, Wimem van de Campem z Europejskiej Partii Ludowej EPP oraz Ismailem Ertugiem z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów S&D). Rozmowy z posłami – członkami Komisji TRAN koncentrowały się wokół inicjatyw drogowych.

– Polska opowiada się za nietworzeniem dodatkowych barier i nadmiernych regulacji w zakresie warunków pracy kierowców w transporcie drogowym. Obowiązujące obecnie zasady uwzględniają specyfikę branży i pracowników wysoko mobilnych – przekonywał rozmówców Andrzej Adamczyk.

Podczas spotkania z Marian-Jeanem Marinescu, posłem-sprawozdawcą do projektu rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, minister zwrócił uwagę, że propozycja Parlamentu Europejskiego dot. obowiązku rejestracji dronów o masie startowej powyżej 250 gramów może doprowadzić do zahamowania dynamicznego rozwoju tego sektora.

W Strasburgu minister Adamczyk rozmawiał także z Elisabeth Morin-Chartier, współsprawozdawcą do projektu rewizji dyrektywy bazowej ds. pracowników delegowanych.

Raport - Wpływ regulacji sektora transportu drogowego na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy Unii Europejsikiej (wersja polska) (PDF 2.16 MB)

Raport - Wpływ regulacji sektora transportu drogowego na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy Unii Europejskiej (wersja angielska) (PDF 4.72 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook