Logo biuletynu informacji publicznej

Ruszył przetarg na dokumentację dla drogi ekspresowej S16 Mrągowo – Ełk

2017-02-14

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S16 z Mrągowa przez Orzysz do Ełku. Oferty można składać do 24 marca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy ok. 74 km drogi ekspresowej S16. Zamawiający przyjął w przetargu trzy kryteria oceny ofert: cena – 60%, doświadczenie zespołu projektowego – 30% oraz doświadczenie zespołu środowiskowego – 10%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 37 miesięcy na realizację zadania.

Fot. Droga Krajowa nr 16

Fot. Droga Krajowa nr 16

W ramach zamówienia wykonawca zaktualizuje materiały do decyzji środowiskowej, obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Procedura wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz - Ełk została wszczęta w 2008 roku. Analizowano wówczas 16 wariantów i od marca do sierpnia 2008 roku wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą, która wykazała brak możliwości wyboru wariantu bezkolizyjnego pod względem ochrony najcenniejszych elementów przyrodniczych.

W 2009 r. przeprowadzono analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych wariantów oraz wykonano korektę wariantów z 2008 r. Wykonawca opracowania zaproponował do analizy kolejne 25 odcinków, co łącznie dało 41 wariantowych odcinków nowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity - Mrągowo – Orzysz - Ełk.

Mapa. Warianty przebiegu drogi S16

Mapa. Warianty przebiegu drogi S16

Dla wszystkich wariantów wykonano inwentaryzację przyrodniczą, której celem było wykazanie istnienia lub braku chronionych siedlisk i stanowisk roślin chronionych oraz określenie zagrożeń, jakie może spowodować budowa drogi w rejonie objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000.

W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto wszystkie zaproponowane warianty przebiegu drogi S16, łączące Sorkwity i Ełk. Analizowane przebiegi, które można pogrupować w kilka zbiorczych korytarzy, oddalone są od siebie w kierunku północ-południe maksymalnie o ok. 20 km.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook