Logo biuletynu informacji publicznej

Umowa na Koncepcję Programową Północnej Obwodnicy Krakowa podpisana!

2017-01-09

9 stycznia 2017 r., w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, została podpisana umowa na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52.

- Jest niezwykle ważne, aby w naszym kraju powstał ruszt komunikacyjny. Bez sprawnego systemu komunikacyjnego w Małopolsce nie będzie on jednak dobrze funkcjonował. Dlatego Północna Obwodnica Krakowa jest niezbędna do sprawnego poruszania się dla wszystkich, którzy przejeżdżają przez Małopolskę – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Min. A. Adamczyk podczas podpisania Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa
Fot. Minister A. Adamczyk podczas podpisania Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Fot. Minister A. Adamczyk podczas podpisania Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa
Fot. Minister A. Adamczyk podczas podpisania Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa

Wykonawca – firma Sveco Engineering Sp. z o.o., z którym podpisano umowę, ma przygotować:

  • Koncepcję Programową, w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno- budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;
  • opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentację geologiczno-inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;
  • materiały koncepcyjne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400 m odcinka przed węzłem Modlnica), przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno- Użytkowy.

Fot. Minister A. Adamczyk podczas podpisania Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa
Fot. Minister A. Adamczyk podczas spotkania z mediami po podpisaniu Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa

***

26 sierpnia 2016 r. minister Infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa.

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52" ogłoszony został 2 września 2016 r.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook