Logo biuletynu informacji publicznej

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym regulującej filar programu Mieszkanie Plus skierowany do konsultacji publicznych

2016-12-15

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe 15 grudnia 2016 r. trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

- Kierowany dziś do konsultacji projekt jest wypełnieniem zobowiązania zawartego w Narodowym Programie Mieszkaniowym. Projekt ustawy umożliwi wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa, będących dziś w rozproszonym zarządzie różnych podmiotów, do realizacji celów mieszkaniowych. Grunty te, w zależności od swojej charakterystyki, będą wykorzystywane zarówno bezpośrednio pod zabudowę mieszkaniową jak i kierowane na rynek nieruchomości, a uzyskane w wyniku tego środki będą przeznaczane na wsparcie mieszkalnictwa. Jednocześnie, we współpracy ze spółką BGK Nieruchomości S.A, a docelowo z Polskim Funduszem Rozwoju, będą prowadzone działania inwestycyjne z wykorzystaniem gruntów samorządowych i gruntów należących do spółek Skarbu Państwa - mówi o projekcie wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Głównym wyzwaniem polskiej polityki mieszkaniowej jest poprawa dostępności mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach. Skierowany dziś do konsultacji publicznych projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe stanowi odpowiedź na wnioski płynące z diagnozy sytuacji mieszkaniowej w kraju, dokonanej w kontekście prac nad Narodowym Programem Mieszkaniowym. Uwzględniając założenia przyjętego przez Radę Ministrów 27 września 2016 r. dokumentu strategicznego określającego kierunki nowej polityki mieszkaniowej w Polsce (Uchwała Rady Ministrów Nr 115/2016 z 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego), projekt ustawy wprowadza rozwiązania służące zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Powoływany na gruncie ustawy Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, realizujący funkcję instytucji dysponującej nieruchomościami Skarbu Państwa i uzyskującej wpływy z tego tytułu, ma przyczynić się do stworzenia stabilnych i efektywnych warunków finansowania instrumentów przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Podstawowym celem ustawy jest - poza powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego (nowej państwowej osoby prawnej) - zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności wykorzystanie w ramach realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę). Wśród najistotniejszych rozwiązań ustawowych, zawartych w projekcie ustawy są:

  • ustalenie zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na cele wspierania budownictwa mieszkaniowego,
  • powołanie i określenie zasad funkcjonowania Narodowego Funduszu Mieszkaniowego jako państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który będzie pełnił funkcję „banku ziemi”, gromadząc, zarządzając i inwestując zasobami nieruchomości Skarbu Państwa w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego;
  • określenie szczególnych warunków użytkowania mieszkań przez operatorów mieszkaniowych.

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook